Jolita Šliogerienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Ginevičius Romualdas; Gedvilaitė Dainora; Stasiukynas Andrius; Šliogerienė Jolita. Quantitative assessment of the dynamics of the economic development of socioeconomic systems based on the MDD method. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. vol. 29, iss. 3 (2018), p. 531-532. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2018 - Burkšaitienė Nijolė; Šliogerienė Jolita. Students' experience of learning ESP: Findings from a case study in Lithuania. Journal of teaching English for specific and academic purposes. Niš: University of Niš. ISSN 2334-9182. vol. 6, no. 3 (2018), p. 489-500. [M.kr.:H 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2018 - Šliogerienė Jolita. Is ESP standardized assessment feasible?. Journal of teaching English for specific and academic purposes. Niš: University of Niš. ISSN 2334-9182. vol. 6, no. 3 (2018), p. 525-534. [M.kr.:H 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Šliogerienė Jolita; Stunžaitė Alisa. The perception of creative verbal communication in idiomaticity. Creativity studies. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2345-0479. vol. 12, iss. 2 (2019), p. 376-393. [M.kr.:H 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2017 - Gulbinskienė Dalia; Masoodi Marjan; Šliogerienė Jolita. Moodle as virtual learning environment in developing language skills, fostering metacognitive awareness and promoting learner autonomy. Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla. ISSN 1392-0340. t. 127, Nr. 3 (2017), p. 176-185. [M.kr.:H 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2006 - Suchanova Jelena; Šliogerienė Jolita. Metakognityvinės taktikos ir strategijos įtaka užsienio kalbos mokymosi rezultatams. Santalka: filologija, edukologija = Coactivity: phylology, educology. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. T. 14, nr. 2 (2006), p. 45-53. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2005 - Šliogerienė Jolita; Suchanova Jelena. Metakognityvinių įgūdžių ugdymo būtinybė aukštosiose mokyklose. Tiltai : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Klaipėda: Klaipėdos universitetas. ISSN 1392-3137. 2005, Nr. 3(23), p. 77-82. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2005 - Šliogerienė Jolita; Suchanova Jelena. The necessity for development of metacognitive skill at tertiary institutions. Tiltai : humanitariniai ir socialiniai mokslai. Klaipėda: Klaipėdos universitetas. ISSN 1392-3137. 2005, Nr. 3(32), p. 77-82. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Suchanova Jelena; Šliogerienė Jolita. Recognition of a new teacher's role in student-centered environment. Kultūra - Ugdymas - Visuomenė = Culture - education - society : mokslo darbai. Kaunas: LŽŪU leidykla, 2005. ISBN 9955448334, p. 266-271. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Šliogerienė Jolita; Suchanova Jelena. Promoting research of autodidactic ESP projections. Zinatniskie raksti = Scientific articles /Riga teacher training and educational management academy. [D.] IV. Rīga: RPUIVU, 2004. ISBN 9984689530, p. 27-34. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2004 - Suchanova Jelena; Šliogerienė Jolita. Mokymosi motyvacijos ir autonominių svetimosios kalbos studijų sinergija. Filologija : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. 2004, Nr. 12, p. 65-73. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2004 - Netikšienė A.; Šliogerienė Jolita. Developing language skills in teaching ESP. Filologija : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. 2004, Nr. 12, p. 157-164. [M.kr.:H 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2003 - Suchanova Jelena; Šliogerienė Jolita. Test development in ESP (Englisch for specific purposes) for quality assurance. Verslas, vadyba ir studijos'2003 : mokslo darbai. Vilnius: Technika. ISSN 1648-8156. 2003, p. 385-392. [M.kr.:H 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2003 - Suchanova Jelena; Šliogerienė Jolita; Saar H.. Quality assurance in languages for specific purposes in Estonia, Latvia and Lithuania. Filologija : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. 2003, Nr. 11, p. 129-136. [M.kr.:H 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2001 - Šliogerienė Jolita. Svetimosios kalbos studijų individualizavimo būtinybė aukštojoje nekalbinėje mokykloje. Filologija : mokslo darbai : proceedings. Vilnius: Technika. ISSN 1392-592X. 2001, nr.9, p. 80-86. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Valūnaitė Oleškevičienė Giedrė; Burkšaitienė Nijolė; Rackevičienė Sigita; Šliogerienė Jolita. Annotating discourse marker because in TED Talks. Drivers for progress in the global society : the 5th European interdisciplinary forum 2017 (EIF 2017) Vilnius (Lithuania) / editors Agota Giedrė Raišiene, Yuriy Bilan. Bologna: EDlearning, 2018. ISBN 9788887729474, p. 165-175. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2008 - Suchanova Jelena; Šliogerienė Jolita. Autonomijos skatinimas mokantis mišriuoju (hibridiniu) būdu. Naujasis kalbų mokymas; naujasis kalbų mokymasis = New language teaching : new language learning : mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2008. ISBN 9789955914006, p. 130-135. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2004 - Šarkaitė A.; Šliogerienė Jolita. Syllabus design in ESP teaching. Kalbų mokymas integracijos į Europos Sąjungą kontekste : konferencijos, skirtos VGTU Užsienio kalbų katedros 40-mečiui, medžiaga. Vilnius: Technika, 2004. ISBN 9986057698, p. 217-235. [M.kr.:H 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 1.357]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2002 - Šliogerienė Jolita. Productivity environment preference survey (PEPS) in buisiness management faculty. Verslas, vadyba ir studijos' 2001 : mokslinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 2001 m. lapkričio 29-30 d., medžiaga. T. 2. Vilnius: Technika, 2002, p. 218-222. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1999 - Šliogerienė Jolita. Motivation and positive attitude – the basis of students independent enriching of a language. Verslas, vadyba ir studijos'1998 : IV respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1998m. lapkričio mėn. 11-13 d., medžiaga, II tomas. Vilnius: Technika, 1999. ISBN 9986053870, p. 249-256. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
1998 - Šliogerienė Jolita. The analysis of typical language mistakes in business english. Verslas, vadyba ir studijos'97 : respublikinės konferencijos, įvykusios Vilniuje 1997 m.spalio mėn. 29-30 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 1998, p. 307-314. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2019 - Vasconcelos Sandra; Balula Ana; Pirsl Danica; Milosevic Danica; Stojkovic Nadežda; Burkšaitienė Nijolė; Šliogerienė Jolita; Stankovic Vesna. Videos as partners in ESP and technical terminology teaching – profiling an international joint project. ReCles.pt international conference 2019 : approaches to teaching and learning languages for specific purposes: building bridges across the classroom and the professional world, 3-4 October, Portugal : book of abstrcts. Algarve: Universidade do Algarve, 2019, p. 68-69. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2019 - Valūnaitė Oleškevičienė Giedrė; Rackevičienė Sigita; Burkšaitienė Nijolė; Mažeikienė Viktorija; Mockienė Liudmila; Šliogerienė Jolita; Crible Ludivine; Abuczki Ágnes; Zikánová Šárka; Péter Furkó B.. Fuzzy boundaries in the different functions and translations of the discourse marker and (annotated in TED Talks). Fuzzy boundaries in discourse studies : theoretical, methodological, and lexico-grammatical fuzziness / editors: Péter B. Furkó, Ildikó Vaskó, Csilla Ilona Dér, Dorte Madsen. Cham: Palgrave Macmillan, 2019. ISBN 9783030275723, p. 239-257. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2018 - Suchanova Jelena; Mockienė Liudmila; Šliogerienė Jolita. A paradigm shift in teaching business English vocabulary. Establishing predominance of English for specific purposes within adult English language teaching / edited by Nadežda Stojković and Nijolė Burkšaitienė. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018. ISBN 1527511596, p. 119-133. [M.kr.:H 004; S 007] [Aut.lankų sk.: 1.071]