Leonid Kladovščikov

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Kladovščikov Leonid; Navickas Romualdas; Kiela Karolis. Self-tuning system for multistandard active RC filters. Microelectronics journal. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 0026-2692. vol. 90 (2019), p. 260-266. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2019 - Kladovščikov Leonid; Jurgo Marijan; Navickas Romualdas. Design of an oscillation-based BIST system for active analog integrated filters in 0.18 µm CMOS. Electronics. Basel: MDPI. ISSN 2079-9292. vol. 8, iss. 7 (2019), p. 1-19. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 1.357]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Kladovščikov Leonid; Navickas Romualdas. Review of self tuning methods for direct conversion transceivers. 2017 Open conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream) : proceedings of the conference, April 27, 2017, Vilnius, Lithuania / Organized by: Vilnius Gediminas technical university. New York: IEEE, 2017. ISBN 9781538639993, p. 1-6. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Kladovščikov Leonid; Navickas Romualdas. Design of self-test and self-calibration systems for analog active RC filters. The 5th IEEE Workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE’2017), Riga, Latvia, November 24–25, 2017 : proceedings. New York: IEEE, 2017. ISBN 9781538641385, p. 1-4. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Kladovščikov Leonid; Navickas Romualdas. Belaidžio ryšio siųstuvų-imtuvų susiderinimo būdų analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis: Elektronika ir elektros inžinerija - 2018 = Science – future of Lithuania: Electronics and electrical engineering - 2018. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“. ISSN 2029-2341. vol. 10 (2018), p. 1-11. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2016 - Kiela Karolis; Jurgo Marijan; Kladovščikov Leonid. Integrinių analoginių filtrų savaiminio derinimo sistemos projektavimas. Mokslas – Lietuvos ateitis: Elektronika ir elektrotechnika = Science – future of Lithuania: Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 3 (2016), p. 308-314. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.500]