Vaidas Jurkevičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2018 - Jurkevičius Vaidas; Pokhodun Yuliia. The doctrine of apparent authority as a precondition for sustainable business. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. vol. 6, no. 2 (2018), p. 649-661. [M.kr.:S 001; S 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2017 - Jurkevičius Vaidas; Bublienė Raimonda. Towards sustainable business relationships: ratification doctrine in the case of unauthorized agency. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. vol. 5, iss. 1 (2017), p. 72-90. [M.kr.:S 001] [Aut.lankų sk.: 1.357]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2014 - Mitkus Sigitas; Jurkevičius Vaidas. Agency law in business relationships: the main characteristics from a comparative perspective. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", May 15-16, 2014, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, p. 118-127. [M.kr.:S 001; S 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Jurkevičius Vaidas; Šidlauskienė Jūratė. Primary presumptions for website operator’s liability for offensive comments. 10th International Scientific Conference “Business and Management 2018”, May 3–4, 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2018. ISSN 2029-4441, p. 276-288. [M.kr.:S 001; S 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Studijų literatūra

Vadovėliai

2012 - Mitkus Sigitas; Bublienė Raimonda; Cibulskienė Renata; Jakaitis Saulius; Jurkevičius Vaidas; Keršulienė Violeta; Matulienė Jurga; Nedzinskaitė Vaida; Radzevičius Egidijus; Romaškevičienė Dalia; Rutkauskas Astijus; Šinkūnas Haroldas; Trinkūnienė Eva; Varno. Teisės pagrindai : vadovėlis. Vilnius: Technika, 2012. [M.kr.:S 001] [Aut.lankų sk.: 25.370]