Justinas Braslauskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2017 - Braslauskas Justinas. Žemės ūkio prievolių išreikalavimas nacių okupuotoje Lietuvoje. Genocidas ir rezistencija. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. ISSN 1392-3463. Nr. 2 (42) (2017), p. 37-57. [M.kr.:H005; S004] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2016 - Braslauskas Justinas. Gyventojų aprūpinimas ir kasdienis gyvenimas nacių okupuotoje Lietuvoje. Genocidas ir rezistencija. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. ISSN 1392-3463. Nr. 2 (40) (2016), p. 28-50. [M.kr.:H005; S004] [Aut.lankų sk.: 1.643]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2019 - Braslauskas Justinas. Sutinka pagal išvaizdą. Ji. Vilnius: Žurnalų leidybos grupė. ISSN 1392-253X. 2017, Nr. 27, p. 62-63. [M.kr.:S005; S006; S008] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2019 - Braslauskas Justinas. Kaip laiką vertina skirtingos tautos?. Psichologija tau. Vilnius: Žmogaus studijų centras. ISSN 1392-2505. 2019, Nr. 2 (kovas-balandis), p. 32-34. [M.kr.:S006; S008] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2019 - Braslauskas Justinas. Kad susirinkimas netaptų kančia. Psichologija tau. Vilnius: Žmogaus studijų centras. ISSN 1392-2505. 2019, Nr. 3, p. 50-53. [M.kr.:S006; S008] [Aut.lankų sk.: 0.286]