Justinas Braslauskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2017 - Braslauskas Justinas. Žemės ūkio prievolių išreikalavimas nacių okupuotoje Lietuvoje. Genocidas ir rezistencija. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. ISSN 1392-3463. Nr. 2 (42) (2017), p. 37-57. [M.kr.:04S; 05H] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2016 - Braslauskas Justinas. Gyventojų aprūpinimas ir kasdienis gyvenimas nacių okupuotoje Lietuvoje. Genocidas ir rezistencija. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. ISSN 1392-3463. Nr. 2 (40) (2016), p. 28-50. [M.kr.:04S; 05H] [Aut.lankų sk.: 1.643]