Raimundas Savukynas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2008 - Savukynas Raimundas; Bogdevičius Marijonas; Bložė Vladas. Plaušaplyčių gamybos preso dinaminių charakteristikų tyrimas. 10-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ 2007 metų teminės konferencijos TRANSPORTAS (2007 m. gegužės 3 d.) straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283744. [M.kr.:T003] [Aut.lankų sk.: 0.357]