Aistė Diržytė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Diržytė Aistė. Thinking, deciding, acting: gaps and relations. Filosofija, sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. t. 29, Nr. 3 (2018), p. 137-140. [M.kr.:H 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

2010 - Diržytė Aistė; Kvedaravičius Jonas E.; Melnikas Borisas. Sisteminis mąstymas organizacijų valdyme : monografija. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2010. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 11.571]