Tadas Limba

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Limba Tadas; Novikovas Andrejus; Stankevičius Andrius; Andrulevičius Antanas; Tvaronavičienė Manuela. Big data manifestation in municipal waste management and cryptocurrency sectors: positive and negative implementation factors. Sustainability. [Basel]: MDPI AG. vol. 12, iss. 3 (2020), p. 1-14. [M.kr.:N 009; S 001; S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2013 - Liučvaitienė Aušra; Peleckis Kęstutis; Slavinskaitė Neringa; Limba Tadas. Theoretical models of business competitiveness : formation and evaluation. Strategic management quarterly. [Monticello]: American Research Institute for Policy Development. ISSN 2372-4951. vol. 1, no. 1 (2013), p. 31-44. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2013 - Liučvaitienė Aušra; Peleckis Kęstutis; Slavinskaitė Neringa; Limba Tadas. Competitive advantage in global market : theoretical assumptions and assessment options. Strategic management quarterly. [Monticello]: American Research Institute for Policy Development. ISSN 2372-4951. Vol. 1, no. 1 (2013), p. 1-10. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]