Martynas Karbočius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2020 - Karbočius Martynas; Vaitkus Audrius; Kleizienė Rita. Effect of dielectric constant on asphalt layers thickness based on ground penetrating radar data analysis. 11th International conference "Environmental Engineering", 21-22 May 2020, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2020, p. 1-8. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.571]