Kristina Stankevičiūtė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2018 - Stankevičiūtė Kristina. Vulgarioji publicistika lietuvoje: kultūrologinė žanro apžvalga. Logos. Vilnius: Logos. ISSN 0868-7692. 2018, Nr. 94, p. 167-178. [M.kr.:04H] [Aut.lankų sk.: 0.857]