Andrius Maneikis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Vaičikauskaitė Manta; Ger Marija; Valius Mindaugas; Maneikis Andrius; Lastauskienė Eglė; Kalėdienė Lilija; Kaunietis Arnoldas. Geobacillin 26 - high molecular weight bacteriocin from a thermophilic bacterium. International journal of biological macromolecules. Amsterdam: Elsevier B.V.. ISSN 0141-8130. vol. 141 (2019), p. 333-344. [M.kr.:N 010; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2018 - Gradauskas Jonas; Stupakova Jolanta; Sužiedėlis Algirdas; Ašmontas Steponas; Maneikis Andrius; Samuolienė Neringa. Doping influence on microwave detection by metal–porous silicon contacts. Applied physics. A, Materials science & processing. New York: Springer. ISSN 0947-8396. Vol. 124, iss. 5 (2018), p. 1-5. [M.kr.:N 002; T 001; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Vengalis Bonifacas; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Maneikis Andrius; Klimantavičius Jonas; Juškėnas Remigijus; Mažeika Kęstutis. Low-field magnetoresistance and switching behavior of polycrystalline La0.66Sr0.34MnO3/YSZ(001) films with columnar grain structure. Thin solid films. Amsterdam: Elsevier B.V.. ISSN 0040-6090. Vol. 625 (2017), p. 42-48. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Jukna Artūras; Gradauskas Jonas; Sužiedėlis Algirdas; Maneikis Andrius; Šliužienė Kristina; Sobolewski Roman. Investigation of the I–V characteristics asymmetry in semiconducting Y-Ba-Cu-O diodes. Micro & Nano Letters. IEEE International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems (IEEE-NEMS), Los Angeles, CA, Apr 09-12, 2017. Hertfordshire: The Institute of Engineering and Technology. ISSN 1750-0443. Vol. 12, iss. 11 (2017), p. 838-842. [M.kr.:N 002; T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Žurauskienė Nerija; Pavilonis Dainius; Balevičius Saulius; Stankevič Voitech; Maneikis Andrius; Plaušinaitienė Valentina; Novickij Jurij. Fast resistance relaxation in nanostructured La-Ca-Mn-O films in pulsed magnetic fields. IEEE transactions on plasma science. .. ISSN 0093-3813. Vol. 43, no. 10 (2015), p. 3445-3450. [M.kr.:N 002; T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Vengalis Bonifacas; Černiukė Irina; Maneikis Andrius; Oginskis Antanas Kleopas; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina. Electrical resistance and magnetoresistance of highly oriented and polycrystalline La0.67Sr0.33MnO3/MgO(001) thin films. Lithuanian journal of physics. .. ISSN 1648-8504. Vol. 55, no. 2 (2015), p. 132-141. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Gradauskas Jonas; Jukna Artūras; Šulcas Jonas; Sužiedėlis Algirdas; Abrutis Adulfas; Lisauskas Vaclovas; Maneikis Andrius; Šliužienė Kristina. Microwave detection properties of asymmetrically narrowed YBa2Cu3O7–x structures. Materials science = Medžiagotyra. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 20, no. 2 (2014), p. 210-214. [M.kr.:N 002; N 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Jukna Artūras; Steponavičienė Lina; Maneikis Andrius; Abrutis Adulfas; Lisauskas Vaclovas; Šliužienė Kristina; Sobolewski Roman. Investigation of optically modified YBa2Cu3O7–x films by means of X-ray microanalysis technique. Materials science = Medžiagotyra. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 20, no. 2 (2014), p. 215-219. [M.kr.:N 002; N 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2013 - Černiukė Irina; Šliužienė Kristina; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Lisauskas Vaclovas; Maneikis Andrius; Vengalis Bonifacas. Influence of preparation conditions on electrical properties of the Al/Alq3/Si diode structures. Materials science = Medžiagotyra. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1320. Vol. 19, no. 4 (2013), p. 363-366. [M.kr.:N 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Jukna Artūras; Steponavičienė Lina; Plaušinaitienė Valentina; Abrutis Adulfas; Maneikis Andrius; Šliužienė Kristina; Lisauskas Vaclovas; Sobolewski Roman. Coherent magnetic vortex motion in optically formed channels for easy flow in YBa2Cu3O72-x superconducting thin films. Applied Physics B. Lasers and Optics. Berlin: Springer. ISSN 0946-2171. Vol. 113, iss. 3 (2013), p. 327-332. [M.kr.:N 002; N 003; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2011 - Steponavičienė Lina; Šulcas J.; Jukna Artūras; Jung Grzegorz; Plaušinaitienė Valentina; Abrutis Adulfas; Maneikis Andrius; Gong M.; Sobolevski R.. Investigation of vortex density in laser-written pi shaped channel of YBCO bridge by means of I–V dependences. Acta physica Polonica. A. Warszawa: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk. ISSN 0587-4246. vol. 119, no. 2 (2011), p. 180-182. [M.kr.:N 002; N 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2008 - Lučun Andžej; Kiprijanovič Oleg; Ašmontas Steponas; Anisimovas Fiodoras; Maneikis Andrius; Sužiedėlis Algirdas; Vengalis Bonifacas. Reversible resistance switching of electrically nonhomogeneous La0.67Ca0.33MnO3 thin films by short electrical pulses. Acta physica Polonica. A. .. ISSN 0587-4246. Vol. 113, iss. 3 (2008), p. 1059-1062. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2007 - Lučun Andžej; Butkutė Renata; Maneikis Andrius; Kiprijanovič Oleg; Anisimovas Fiodoras; Gradauskas Jonas; Sužiedėlis Algirdas; Vengalis Bonifacas; Kancleris Žilvinas Andrius; Ašmontas Steponas. Magnetoresistance of polycrystalline La0.7Ca0.3MnO3 films in a microwave magnetic field. Acta physica Polonica. A. .. ISSN 0587-4246. Vol. 111, iss. 1 (2007), p. 147-152. [M.kr.:N 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2005 - Stupakiewicz A.; Kurant Z.; Maziewski A.; Baczewski L.T.; Maneikis Andrius; Wawro A.. Magnetic anisotropy modification in ultrathin Co(0 0 0 1) film epitaxially grown on Mo(1 1 0). Journal of Magnetism and Magnetic Materials. Amsterdam: Elsevier Science. ISSN 0304-8853. Vol. 290-291 (2005), p. 242-245. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2005 - Tekielak M.; Kurant Z.; Maziewski A.; Baczewski L.T.; Maneikis Andrius; Wawro A.. Anisotropy of magnetic domain wall orientation in ultrathin Co grown on Mo(1 1 0) buffer layer. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. Amsterdam: Elsevier Science. ISSN 0304-8853. Vol. 290-291 (2005), p. 783-786. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Kisielewski M; Kurant Z; Maziewski A; Tekielak M; Wawro A; Maneikis Andrius; Baczewski L.T. Overlayer induced changes of magnetic ordering in ultrathin cobalt film. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0304-8853. Vol. 272-276, suppl. 1 (2004), p. e861-e862. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Jukna Artūras; Stupakova Jolanta; Vasiliauskienė Vaida; Miškinis Paulius; Gradauskas Jonas; Sužiedėlis Algirdas; Maneikis Andrius; Šliužienė Kristina; Sobolewski Roman. Electric properties of Y-Ba-Cu-O micro-diodes based on asymmetrically narrowed mesas. Proceedings of the 12th IEEE international conference on nano/micro engineered and molecular systems : April 9-12, 2017, Los Angeles, USA. IEEE, 2017. ISBN 9781509030583, p. 155-159. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Černiukė Irina; Vengalis Bonifacas; Anisimovas Fiodoras; Maneikis Andrius; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina. Influence of pulsed laser radiation on electrical and magnetoresistive properties of La2/3Sr1/3MnO3 films. Radiation interaction with materials : fundamentals and applications. Kaunas: Technologija, 2014. ISSN 2351-583X, p. 286-289. [M.kr.:N 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Samuolienė Neringa; Gradauskas Jonas; Sužiedėlis Algirdas; Maneikis Andrius; Treideris Marius. Dynamical study of thermal conductivity of nanostructured layers by use of the photoinduced transient thermoelectric effect. Eighth International Conference on Advanced Optical Materials and Devices (AOMD-8), Riga, Latvia, August 25, 2014 : proceedings of SPIE.. .. ISSN 0277-786X. Vol. 9421 (2014), p. 1-4. [M.kr.:N 002; T 001; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2012 - Vengalis Bonifacas; Oginskis Antanas Kleopas; Lisauskas Vaclovas; Šliužienė Kristina; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Černiukė Irina; Maneikis Andrius. Formation and properties of heterojunctions based on thin films of magnetic oxides. Radiation interaction with material and its use in technologies 2012 = Spinduliuotės sąveika su medžiaga ir jos panaudojimas technologijose 2012 : 4rd international conference, Kaunas, Lithuania, May 14-17, 2012 : program and materials. Kaunas: Technologija, 2012. ISSN 1822-508X, p. 61-64. [M.kr.:N 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2004 - Kurant Z; Wawro A; Maziewski A; Maneikis Andrius; Baczewski L.T. The influence of annealing on magnetic properties of ultrathin cobalt film. Molecular Physics Reports. Poznan.. ISSN 1505-1250. Vol. 40 (2004), p. 104-107. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2008 - Černiukė Irina; Šliužienė Kristina; Butkutė Renata; Lisauskas Vaclovas; Maneikis Andrius; Tomkevičienė Aušra; Vengalis Bonifacas. Organinio puslaidininkio ir silicio heterodarinių auginimas ir tyrimas. Bioinžinerija ir bioinformatika (2008 m. balandžio 3 d.) ; Fizika ir fizinė kompiuterija (2008 m. balandžio 4 d.) : 11-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2008 m. teminių konferencijų straipsnių rinkinys / Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283010, p. 55-64. [M.kr.:N 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Žurauskienė Nerija; Pavilonis Dainius; Balevičius Saulius; Stankevič Voitech; Maneikis Andrius; Plaušinaitienė Valentina; Novickij Jurij. Fast resistance relaxation in nanostructured La-Ca-Mn-O films in pulsed magnetic fields. 5th Euro-Asian pulsed power conference (EAPPC2014) : September 8-12, 2014, Kumamoto, Japan : proceedings. Kumamoto: 2014, p. 1-4. [M.kr.:N 002; T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2010 - Vengalis Bonifacas; Šliužienė Kristina; Lisauskas Vaclovas; Pyragas Vytautas Pranas; Maneikis Andrius; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė G.. Organinių puslaidininkių ir laidžiųjų oksidų heterodariniai. Medžiagų inžinerija' 2010 : respublikinė konferencija : programa : 2010 m. lapkričio 19 d., Kaunas, Lietuva. Kaunas: 2010, p. 4. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2006 - Stupakova Jolanta; Kozič Antoni; Maneikis Andrius; Šatkovskis Eugenijus. Akytojo silicio sluoksnių sandaros ir morfologijos tyrimai. Bioinžinerija ir bioinformatika (2006 m. balandžio 6 d.). Fizika ir fizinė kompiuterija (2006 m. balandžio 7 d.): 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986059895, p. 135-138. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2001 - Anisimovas Fiodoras; Maneikis Andrius; Vengalis Bonifacas; Jasutis Vytautas; Butkutė Renata; Šiktorov Nikolaj. Plonųjų La0,67Ca0,33MnO3 sluoknių auginimas lazerinio garinimo būdu šešėlio srityje. Spinduliuotės sąveika su medžiaga ir jos naudojimas technologijoje : konferencijos pranešimų medžiaga : [2001 m. gegužės 28 d., Kaunas, Lietuva]. Kaunas: 2001. ISBN 9986139929, p. 86-89. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2000 - Maneikis Andrius; Butkutė Renata; Vengalis Bonifacas; Anisimovas Fiodoras; Deksnys A.; Dapkus Leonas. Legiravimo įtaka elektrinėms La1-x CaxMnO3 sluoksnių savybėms. Taikomoji fizika : konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2000 m. balandžio 13. Kaunas: Technologija, 2000, p. 279-282. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
1998 - Maneikis Andrius; Vengalis B; Lisauskas Vaclovas; Oginskis Antanas; Anisimovas F; Shiktorov N. Elektrinio La0.67Ca0.33MnO3 sluoksnių laidumo ir magnetovaržos tyrimas. Pirmosios respublikinės jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 1998 m. rugsėjo 30 - spalio 2 d., medžiaga. 2 tomas. Fiziniai mokslai. Vilnius: Technika, 1998, p. 37-41. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2013 - Gradauskas Jonas; Jukna Artūras; Šulcas Jonas; Sužiedėlis Algirdas; Abrutis Adulfas; Lisauskas Vaclovas; Maneikis Andrius; Šliužienė Kristina. Microwave detection properties of asymmetrically narrowed superconducting structures. 15th International symposium on ultrafast phenomena in semiconductors : abstracts : Vilnius, Lithuania, August 25-28, 2013. Vilnius: Semiconductor Physics Institute, 2013. ISBN 9786099551111, p. 21. [M.kr.:N 002; T 001; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2013 - Jukna Artūras; Steponavičienė Lina; Maneikis Andrius; Abrutis Adulfas; Lisauskas Vaclovas; Šliužienė Kristina; Sobolewski Roman. Investigation of optically modified YBa2Cu3O7-x films by means of X-ray microanalysis technique. The 15th international symposium on ultrafast phenomena in semiconductors, August 25-28, 2013, Vilnius, Lithuania : abstracts. Vilnius: Semiconductor Physics Institute of Center for Physical Sciences and Technology, 2013. ISBN 9786099551111, p. 63. [M.kr.:N 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2013 - Vengalis Bonifacas; Oginskis Antanas Kleopas; Černiukė Irina; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Maneikis Andrius. Electrical and magnetoresistive properties of the metal La0.67Sr0.33MnO3 interface. 15th International symposium on ultrafast phenomena in semiconductors : abstracts : Vilnius, Lithuania, August 25-28, 2013. Vilnius: Semiconductor Physics Institute, 2013. ISBN 9786099551111, p. 64. [M.kr.:N 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2012 - Černiukė Irina; Šliužienė Kristina; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė G.; Lisauskas Vaclovas; Maneikis Andrius; Vengalis Bonifacas. Influence of preparation conditions on the electrical properties of the Al/Alq3/Si diode structures. Advanced materials and technologies. .. ISSN 1822-7759. [2012] (2012), p. 43. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2010 - Vengalis Bonifacas; Devenson Jelena; Oginskis Antanas Kleopas; Lisauskas Vaclovas; Dapkus Leonas; Maneikis Andrius; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina. Preparation and electrical properties of the La2/3Ba1/3MnO3/SrTiO3 heterojunctions. 7th Solid State Surfaces and Interfaces : November 22-25, 2010, Smolenice Castle, Slovak Republic : extended abstract book. Bratislava: Comenius Univerzity Bratislava, 2010. ISBN 9788022329385, p. 68-69. [M.kr.:N 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2010 - Steponavičienė Lina; Šulcas Jonas; Jukna Artūras; Jung Gzergoz; Plaušinaitienė Valentina; Abrutis Adulfas; Maneikis Andrius; Gong M.; Sobolewski Roman. Investigation of vortex density in laser-written, Π-shaped channels of YBCO bridge by means of current voltage dependences. 14th International Symposium on Ultrafast Phenomena in Semiconductors (14 UFPS). August 23-25, 2010, Vilnius, Lithuania : abstracts. Vilnius: Semiconductor Physics Institute, 2010. ISBN 9789955750086, p. 1. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2007 - Devenson Jelena; Vengalis Bonifacas; Oginskis Antanas Kleopas; Butkutė Renata; Steikūnienė Angelė Danutė; Maneikis Andrius; Dapkus Leonas. Plonųjų BiFeO3 sluoksnių bei jų p-n darinių auginimas ir tyrimas. 37-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2007 m. birželio 11-13 d. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2007. ISBN 9789955330301, p. 130. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2019 - Čekuolytė Kotryna; Gudiukaitė Renata; Novickij Vitalij; Maneikis Andrius; Lastauskienė Eglė. Geobacillus spp. induced biosynthesis of silver nanoparticles and their antifungal properties. Open readings 2019 : 62nd international conference for students of physics and natural sciences, March 19-22, 2019, Vilnius, Lithuania : abstract book. Vilnius: Vilnius University, 2019. ISBN 9786090701379, p. 451. [M.kr.:N 010] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2019 - Čekuolytė Kotryna; Gudiukaitė Renata; Novickij Vitalij; Maneikis Andrius; Lastauskienė Eglė. Antifungal activities of silver nanoparticles obtained by Geobacillus spp. induced biosynthesis. COINS 2019 - 14th international conference of life sciences, [February 26-28, 2019, Vilnius, Lithuania] : abstract book. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2019, p. 23. [M.kr.:N 010] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2019 - Malūnavičius Vilius; Maneikis Andrius; Gegeckas Audrius; Lastauskienė Eglė; Gudiukaitė Renata. Analysis into the possible biomineralization using Staphylococcus sp. H6 and Arthrobacter sp. G7 strains. COINS 2019 - 14th international conference of life sciences, [February 26-28, 2019, Vilnius, Lithuania] : abstract book. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2019, p. 77-78. [M.kr.:N 010] [Aut.lankų sk.: 0.143]
2017 - Vengalis Bonifacas; Maneikis Andrius; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina. Tunelinių Co-MgO-Fe3O4 jungčių gaminimas ir jų magnetovaržinės savybės. 42-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : 2017 m. spalio 4-6 d., Vilnius : programa ir pranešimų tezės / Vilniaus universitetas. Fizinių ir technologijos mokslų centras. Kauno technologijos universitetas. Lietuvos fizikų draugija. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2017. ISBN 9786094598807, p. 215. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2015 - Černiukė Irina; Vengalis Bonifacas; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina; Šliužienė Kristina; Maneikis Andrius. Plonųjų La2/3Sr1/3MnO3 sluoksnių magnetovaržinės savybės silpnuose magnetiniuose laukuose : Low-field magnetotransport properties of the La2/3Sr1/3MnO3 thin films. 41-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2015 m. birželio 17-19 d. Vilnius: Fizinių ir technologijos mokslų centras, 2015. ISBN 9786099551128, p. 315. [M.kr.:N 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2014 - Žurauskienė Nerija; Pavilonis Dainius; Stankevič Voitech; Balevičius Saulius; Maneikis Andrius; Plaušinaitienė Valentina; Novickij Jurij. Fast resistance relaxation in nanostructured La-Ca-Mn-O films in pulsed magnetic fields. 5th Euro-Asian pulsed power conference (EAPPC2014) : September 8-12, 2014, Kumamoto, Japan : abstracts. Kumamoto: 2014, p. 1. [M.kr.:N 002; T 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2014 - Černiukė Irina; Oginskis Antanas Kleopas; Maneikis Andrius; Vengalis Bonifacas; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė Gražina. Electrical and magnetic properties of the La2/3Sr1/3MnO3 thin films grown on MgO(100) substrates. Open readings : programme and abstracts. .. ISSN 2029-4425. [2014] (2014), p. 132. [M.kr.:T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2011 - Šliužienė Kristina; Vengalis Bonifacas; Lisauskas Vaclovas; Pyragas Vytautas Pranas; Maneikis Andrius; Grigaliūnaitė-Vonsevičienė G.; Lygaitis R.; Gražulevičius J.V.. Hibridinių organinių-neorganinių struktūrų gaminimas ir elektrinės savybės = : Fabrication and electrical properties of hybrid organic-inorganic structures. 39-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, skirta Rutherfordo atomo modelio 100 metų jubiliejui paminėti : Vilnius, 2011 m. spalio 6-8 d. : programa ir pranešimų tezės. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011. ISBN 9789955634645, p. 187. [M.kr.:N 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2007 - Kinka Martynas; Banys Jūras; Oginskis Antanas K.; Vengalis Bonifacas; Maneikis Andrius. Multiferoinių BiFeO3 sluoksnių tyrimas spektroskopijos metodu. 37-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2007 m. birželio 11-13. Vilnius: [Vilniaus universitetas], 2007. ISBN 9789955330301, p. 79. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2000 - Maneikis Andrius. Daugiakomponenčių mangano oksidų plonieji sluoksniai : technologija ir fizinės savybės : daktaro disertacija. Vilnius: [s. n.], 2000. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 7.000]