Dalė Dzemydienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2003 - Burinskienė Marija; Dzemydienė Dalė; Rudzkienė Vitalija. An approach for recognition of significant factors for sustainable development strategies. Modelling and Simulation of Business Systems : international conference, May 13-14, 2003, Vilnius, Lithuania. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955094206, p. 90-96. [M.kr.:02T; 03S] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2007 - Melnikas Borisas; Dzemydienė Dalė. Evaluation of regional economic clusters in Central and Eastern Europe. Intelektinė ekonomika = Intellectual economics : mokslo darbų žurnalas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. 2007, Nr. 1(1), p. 46-54. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Apžvalginiai, įvadiniai ir informaciniai straipsniai

2006 - Leal Filho Walter; Dzemydienė Dalė; Sakalauskas Leonidas; Zavadskas Edmundas Kazimieras. Preface. 4th International Conference Citizens and Governance for Sustainable Development. CIGSUD'2006: selected papers, September 28-30, 2006 Vilnius, Lithuania / edited by W. Leal Fiho, D. Dzemydienė, L. Sakalauskas, E.K. Zavadskas; MRU, VGTU, IMI, Hamburg Unive. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9955280417, p. 6. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2005 - Dzemydienė Dalė; Melnikas Borisas. Knowledge representation and decision support for evaluation of regional economic clusters according to the long term trends of transitions. Proceedings of the IADIS International conference e-Society 2005 : 27-30 June 2005, Qawra, Malta. Malta: IADIS Press, 2005. ISBN 9728939035, p. 564-568. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Sudarytas ir (ar) redaguotas mokslo darbas

Sudarytas ir / ar redaguotas mokslo darbas

2006 - Leal Filho Walter; Dzemydienė Dalė; Sakalauskas Leonidas; Zavadskas Edmundas Kazimieras. Citizens and governance for sustainable development - CIGSUD 2006 : the 4 th international conference, September 28-30, 2006 Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2006. [M.kr.:03S; 09P] [Aut.lankų sk.: 26.214]