Nomeda Dobrovolskienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Dobrovolskienė Nomeda; Tamošiūnienė Rima; Banaitis Audrius; Ferreira Fernando A. F.; Banaitienė Nerija; Taujanskaitė Kamilė; Meidutė-Kavaliauskienė Ieva. Developing a composite sustainability index for real estate projects using multiple criteria decision making. Operational research. Heidelberg: Springer-Verlag GmbH. ISSN 1109-2858. vol. 19, iss. 3 (2019), p. 617-635. [M.kr.:S 003; S 004; T 002] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2017 - Taujanskaitė Kamilė; Milčius Eugenijus; Dobrovolskienė Nomeda. Use of quantitative criteria in the management of personal consumption expenditure: challenges and opportunities. Journal of business economics and management. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 1611-1699. vol. 18, iss. 3 (2017), p. 355-373. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.357]
2016 - Dobrovolskienė Nomeda; Tamošiūnienė Rima. Sustainability-oriented financial resource allocation in a project portfolio through multi-criteria decision-making. Sustainability. Basel: MDPI AG. ISSN 2071-1050. Vol. 8, iss. 5 (2016), p. 1-18. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2016 - Dobrovolskienė Nomeda; Tamošiūnienė Rima. An index to measure sustainability of a business project in the construction industry: Lithuanian case. Sustainability. Basel: MDPI AG. ISSN 2071-1050. Vol. 8, iss. 1 (2016), p. 1-14. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2017 - Dobrovolskienė Nomeda; Tvaronavičienė Manuela; Tamošiūnienė Rima. Tackling projects on sustainability: a Lithuanian case study. Entrepreneurship and sustainability issues. Vilnius: Entrepreneurship and Sustainability Center. ISSN 2345-0282. Vol. 4, iss. 4 (2017), p. 477-488. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2014 - Dobrovolskienė Nomeda; Tamošiūnienė Rima. The use of resource allocation tools in project portfolio managament: Lithuanian case. The 8th international scientific conference "Business and Management 2014", May 15-16, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-4441, p. 27-34. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2015 - Dobrovolskienė Nomeda; Tamošiūnienė Rima. Financial resource allocation in a project portfolio: analysing the necessity to integrate sustainability into resource allocation. Scientific Annals of the “Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi. Iasi: “Alexandru Ioan Cuza” University Press. ISSN 0379-7864. Vol. 62, iss. 3 (2015), p. 369-382. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2014 - Dobrovolskienė Nomeda; Tamošiūnienė Rima. Resource allocation in project portfolio management: practice in the Baltic States. KSI Transactions on Knowledge Society : a publication of the Knowledge Society Institute. Sofia: Kowledge Society Institute. ISSN 1313-4787. Vol. 7, no. 1 (2014), p. 28-31. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Tamošiūnienė Rima; Dobrovolskienė Nomeda. Effectiveness of investments in real estate in the Baltic States. Verslo sistemos ir ekonomika = Business systems & economics [Elektroninis išteklius]. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-8234. 2012, Nr. 3(1), p. 48-57. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2014 - Dobrovolskienė Nomeda; Tamošiūnienė Rima. Resource allocation in the project portfolio: a review of quantitative models. Project management development – practice and perspectives: third international scientific conference on project management in the Baltic countries, April 10-11, 2014, Riga, University of Latvia: conference proceedings. Riga: University of Latvia, 2014. ISBN 9789984494708, p. 31-42. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2014 - Dobrovolskienė Nomeda; Tamošiūnienė Rima. Projektų atranka ir išteklių paskirstymas verslo projektų portfelyje: mokslinės literatūros apžvalga. 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2014 m. vasario 6 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149, p. 110-117. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2013 - Tamošiūnienė Rima; Dobrovolskienė Nomeda. Project management maturity assessment in Lithuania. UNITECH'13 Gabrovo : International Scientific Conference, 22-23 November 2013, Gabrovo : proceedings. Vol. 4. Gabrovo: "V. Aprilov", 2013. ISSN 1313-230X, p. 134-139. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2013 - Dobrovolskienė Nomeda; Tamošiūnienė Rima. Interpretation of project portfolio management in the researches of the last decade. XI international scientific conference "Management and engineering'13", Sozopol, Bulgaria, June 23-26, 2013: conference proceedings. Vol.1. Sofia: Technical University, 2013. ISSN 1310-3946, p. 30-40. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2016 - Dobrovolskienė Nomeda. Finansinių išteklių paskirstymas projektų portfelyje atsižvelgiant į darnumo aspektus. Vilnius: Technika, 2016. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 10.857]