Egidijus Bikas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2008 - Jurevičienė Daiva; Bikas Egidijus. Dimension of individual saving behaviour. 5th international scientific conference "Business and management' 2008". 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania : selected papers / International North German Academy of Informatology (Stralsund), Vilnius Gediminas Technical University, Riga Technical University, Tallinn University of Technology, Brno University of Technology, Slovak University of Technology, Technical University (Sofia, Bulgaria), University of Foggia (Italy), Information Society Development Committee under the Government of the Republic of Lithuania, Lithuanian Academy of Science, Infobalt Lithuania. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955283119, p. 140-146. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2009 - Bikas Egidijus; Jurevičienė Daiva. Approach to personal behaviour finance. Research papers of Wrocław university of economics. No 59 : Global challenges and policies of the European Union - consequences for the "new member states" / edited by Maria Piotrowska, Lech Kurowski. Wrocław: Publishing house of university of economics, 2009. ISBN 9788370119805, p. 75-88. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2004 - Bikas Egidijus; Jurevičienė Daiva. Personal finances and accession of them into Lithuanian market. Integration of financial sectors of Baltic states into the European union: challenge and experience : collection of papers / Faculty of Economics and Business Administration (FEBA), Tallinn University of Technology, Faculty of Economics and Business Administration (FEBA) University of Tartu. Tallinn: FEBA, 2004. ISBN 9985894723, p. 191-208. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2008 - Jurevičienė Daiva; Egidijus Bikas. Dimension of individual saving behaviour. Business and management' 2008: 5th international scientific conference, 16-17 May 2008 Vilnius, Lithuania: conference proceedings [CD-ROM]. Vilnius: Technika, 2008. ISBN 9789955282679, p. 75-76. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2003 - Bikas Egidijus; Jurevičienė Daiva. Globalių finansų įtaka bankininkystei lengvatinio apmokestinimo zonose. Verslas, vadyba ir studijos' 2002. I tomas : konferencijos, skirtos profesoriaus habilituoto daktaro Kazimiero Antanavičiaus (1937-1998) 65-osioms gimimo metinėms paminėti, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056373, p. 143-147. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

1999 - Bikas Egidijus; Jurevičienė Daiva. Kaip gauti iš banko paskolą?. Apskaitos ir mokesčių apžvalga. Vilnius: Pačiolis. ISSN 1392-3722. 1999, nr. 2, p. 85-88. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]
1999 - Bikas Egidijus; Jurevičienė Daiva. Ar sunku gauti banko paskolą ?. Apskaitos ir mokesčių apžvalga. Vilnius: Pačiolis. ISSN 1392-3722. 1999, Nr. 6, p. 98-101. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Monografijos

2007 - Rakauskienė Ona Gražina; Chlivickas Eugenijus; Bikas Egidijus; Lisauskaitė Vaida. Moterų verslo konkurencingumo didinimas Lietuvoje. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2007. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 22.857]