Antanas Fursenko

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Kilikevičienė Kristina; Matijošius Jonas; Fursenko Antanas; Kilikevičius Artūras. Tests of hail simulation and research of the resulting impact on the structural reliability of solar cells. Eksploatacja i niezawodnosc-Maintenance and reliability. Warsaw: Polish Maintenance Society. ISSN 1507-2711. vol. 21, no. 2 (2019), p. 275-281. [M.kr.:T009; T010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2019 - Kilikevičius Artūras; Fursenko Antanas; Jurevičius Mindaugas; Kilikevičienė Kristina; Bureika Gintautas. Analysis of parameters of railway bridge vibration caused by moving rail vehicles. Measurement and control. London: Sage publications Ltd. ISSN 0020-2940. 2019, p. 1-10. [M.kr.:T003; T009; T010] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2018 - Kilikevičius Artūras; Bačinskas Darius; Jurevičius Mindaugas; Kilikevičienė Kristina; Fursenko Antanas; Jakaitis Jonas; Toločka Eligijus. Field testing and dynamic analysis of old continuous truss steel bridge. Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 13, iss. 1 (2018), p. 54-66. [M.kr.:H003; T002; T009] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2016 - Kilikevičius Artūras; Čereška Audrius; Maskeliūnas Rimas; Fursenko Antanas; Kilikevičienė Kristina; Sabaitis Deividas. Investigation of modal shapes of the alignment‑leveling table. Journal of vibroengineering. Kaunas: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. Vol. 18, iss. 2 (2016), p. 1088-1096. [M.kr.:T003; T009; T010] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Fursenko Antanas; Kilikevičius Artūras; Kilikevičienė Kristina; Borodinas Sergejus; Kasparaitis Albinas; Gurauskis Donatas. Experimental investigation of friction transition on vibration of steel tapes. AIP conference proceedings. 14th International conference mechatronic systems and materials (MSM 2018), 4–6 June 2018, Zakopane, Poland. Melville, New York: AIP Publishing. ISSN 0094-243X. vol. 2029, iss. 1 (2018), p. 1-8. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Fursenko Antanas; Kilikevičienė Kristina; Vainorius Darius; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas. Rastrų formavimo įrenginio dinaminiai tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 1, p. 141-148. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Fursenko Antanas. Precizinių rastrų formavimo sistemos juostos poslinkio matavimo junginio skaičiuojamieji tyrimai. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and managemen. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. Vol. 9, no. 6 (2017), p. 597-601. [M.kr.:T010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Fursenko Antanas; Gurauskis Donatas; Kilikevičienė Kristina; Vainorius Darius; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas; Čižiūnienė Kristina. Limbų plovimo įrenginio dinaminiai tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 1, p. 133-140. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Fursenko Antanas; Kilikevičienė Kristina; Vainorius Darius; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas; Zaranka Jurijus. Kalibravimo sistemos dinaminiai tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 1, p. 149-154. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Gurauskis Donatas; Kilikevičius Artūras; Fursenko Antanas; Samy Mohammed. Eksperimentiniai linijinio keitiklio sistemos tyrimai. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and managemen. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. Vol. 9, no. 6 (2017), p. 593-596. [M.kr.:T009; T010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Fursenko Antanas; Vainorius Darius; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas; Jakubka Juozas. Darbų saugos šalmų vertikalių smūginių virpesių tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. Nr. 1 (2017), p. 155-160. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Fursenko Antanas; Kilikevičius Artūras. Precizinių rastrų formavimo sistemų analizė. Mokslas - Lietuvos ateitis : Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Science - future of Lithuania : Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 6 (2016), p. 553-557. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Fursenko Antanas; Kilikevičius Artūras; Fursenkienė Kristina; Kilikevičienė Kristina; Matijošius Jonas; Zaranka Jurijus. Šaunamajame ginkle naudojamos slopinimo sistemos dinaminių charakteristikų tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2, p. 238-244. [M.kr.:T003; T009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2015 - Fursenko Antanas; Kilikevičius Artūras; Fursenkienė Kristina; Kilikevičienė Kristina; Matijošius Jonas; Zaranka Jurijus. Saulės elementų dinaminių charakteristikų tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2015, Nr. 2, p. 245-250. [M.kr.:T003; T009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Kilikevičius Artūras; Čereška Audrius; Maskeliūnas Rimas; Fursenko Antanas; Prokopovič Valdemar; Fursenkienė Kristina; Kilikevičienė Kristina; Paškevičius Petras. Research of dynamic effects in the process of operation of linear comparator. Journal of Measurements in Engineering (JME). Kaunas: Vibromechanika. ISSN 2335-2124. Vol. 3, iss. 3 (2015), p. 77-86. [M.kr.:T009; T010] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2017 - Kilikevičius Artūras; Fursenko Antanas; Kilikevičienė Kristina; Vainorius Darius; Matijošius Jonas; Rimkus Alfredas; Bereczky Akos. Statistical analysis of compression ignotion engine parameters fuelled with various biodiesels. The 13th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM - 2017), 3-5 July 2017, Vilnius, Lithuania : abstracts. Technika, 2017, p. 122. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Kilikevičius Artūras; Fursenko Antanas; Kilikevičienė Kristina; Vainorius Darius; Matijošius Jonas; Rimkus Alfredas; Bereczky Akos. Experimental analysis of noise and vibration of a diesel engine. The 13th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM - 2017), 3-5 July 2017, Vilnius, Lithuania : abstracts. Vilnius: Technika, 2017, p. 120. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.071]