Vladimir Kotov

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Dolgui Alexandre; Kotov Vladimir; Nekrashevich Aliaksandr; Quilliot Alain. General parametric scheme for the online uniform machine scheduling problem with two different speeds. Information processing letters. Amsterdam: Elsevier Science BV. ISSN 0020-0190. Vol. 134 (2018), p. 18-23. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.429]