Vaida Vabuolytė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Vabuolytė Vaida; Burinskienė Marija. Pramoninių parkų išsidėstymas Lietuvos Respublikos teritorijoje. Mokslas – Lietuvos ateitis. Aplinkos inžinerija = Science – Future of Lithuania. Environmental engineering. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-2341. vol. 11 (2019), p. 1-7. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2018 - Vabuolytė Vaida; Ušpalytė-Vitkūnienė Rasa. Indicators of service quality of public transport. Mokslas – Lietuvos ateitis: Aplinkos inžinerija – 2018 = Science – future of Lithuania: Environmental engineering - 2018. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. t. 10 (2018), p. 1-7. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Vabuolytė Vaida; Burinskienė Marija. Evaluation of industrial parks efficiency for sustainable land use. 17th international colloquium "Sustainable decisions in built environment", 15 May 2019, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: VGTU Press, 2019, p. 1-5. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2019 - Vabuolytė Vaida; Burinskienė Marija. Evaluation of industrial parks efficiency for sustainable land use. The 17th Colloquium „Sustainable decisions in built environment“ and Meeting of EURO working group "OR in sustainable development and civil engineering", 15 May, 2019, Vilnius, Lithuania: abstracts. Vilnius: VGTU Publishing house Technika, 2019. ISBN 9786094761690, p. 27. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]