Justas Šlaitas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Šlaitas Justas; Valivonis Juozas; Juknevičius Linas; Šalna Remigijus. Load-bearing capacity of flexural reinforced concrete members strengthened with fiber-reinforced polymer in fracture stage. Advances in mechanical engineering. London: SAGE publications Ltd. ISSN 1687-8132. vol. 10, no. 5 (2018), p. 1-16. [M.kr.:T002] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2018 - Šlaitas Justas; Daugevičius Mykolas; Valivonis Juozas; Grigorjeva Tatjana. Crack width and load-carrying capacity of RC elements strengthened with FRP. International journal of polymer science. London: Hindavi Ltd. ISSN 1687-9422. vol. 2018 (2018), p. 1-14. [M.kr.:T002] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Šlaitas Justas. Lenkiamųjų gelžbetoninių elementų, sustiprintų pluoštu armuotu kompozitu, laikomosios galios skaičiavimas pagal kritinį plyšio aukštį. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. Vol. 9, no. 5 (2017), p. 507-519. [M.kr.:T002] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2017 - Šlaitas Justas; Hlavac Zbynek; Šneideris Arnoldas. Flexural reinforced concrete elements normal section bearing capacity evaluation in fracture stage. Engineering structures and technologies. Vilnius; Londonas: Technika; Taylor & Francis. ISSN 2029-882X. Vol. 9, no. 2 (2017), p. 70-78. [M.kr.:T002] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Šlaitas Justas; Valivonis Juozas. Fracture mechanics based calculation model of flexed RC elements strengthened with FRP. 9th international conference on Fibre-Reinforced Polymer (FRP) composites in Civil Engineering (CICE 2018), Paris, 17-19 July 2018. Part 2 / French Institute of Science and Technology for Transport, Development and Networks. Kingston: International Institute for FRP in Construction, 2018, p. 548-556. [M.kr.:T002] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2013 - Šlaitas Justas. Gelžbetoninių sijų irimas normaliniame pjūvyje. 16-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2013 metų teminė konferencija "Statyba", 2013 m. kovo 20-22 d. Vilnius: Technika, 2013. ISSN 2029-7149, p. [1-7]. [M.kr.:T002] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2019 - Šlaitas Justas; Valivonis Juozas. Evaluation of stress-strain state of FRP strengthened RC elements in bending. Fracture mechanics approach. MECHCOMP 2019: 5th International conference on mechanics of composites, Instituto Superior Técnico, Lisbon, Portugal, 1-4 July 2019 : book of abstracts. Lisbon: Instituto Superior Técnico, 2019, p. 123. [M.kr.:T002] [Aut.lankų sk.: 0.071]