Egidijus Rikteris

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2013 - Rikteris Egidijus. Baltijos funkcinio oro erdvės bloko sukūrimas. Aviacijos technologijos = Aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-9974. Vol. 1, no. 2 (2013), p. 47-49. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]