Eimantas Ramonas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Ramonas Eimantas; Ratautas Dalius; Dagys Marius; Meškys Rolandas; Kulys Juozas. Highly sensitive amperometric biosensor based on alcohol dehydrogenase for determination of glycerol in human urine. Talanta. Amsterdam: Elsevier Science BV. ISSN 0039-9140. vol. 200 (2019), p. 333-339. [M.kr.:N 004; T 005] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2018 - Ratautas Dalius; Ramonas Eimantas; Marcinkevičienė Liucija; Meškys Rolandas; Kulys Juozas. Wiring gold nanoparticles and redox enzymes: a self-sufficient nanocatalyst for oxidation of carbohydrates directly with the molecular oxygen. ChemCatChem. Weinheim: WILEY-VCH. ISSN 1867-3880. Vol. 10, no 5 (2018), p. 971-974. [M.kr.:N 004; T 005] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2018 - Ratautas Dalius; Ramonas Eimantas; Kulys Juozas. Dirbtiniai nanokatalizatoriai aukštos ekonominės vertės aldono rūgščių sintezei iš angliavandenių. Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai : 8-oji jaunųjų mokslininkų konferencija, 2018 m. vasario 8 d. : pranešimų santraukos. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2018, p. 23-24. [M.kr.:N 004; T 005] [Aut.lankų sk.: 0.143]