Titas Savickas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Savickas Titas; Vasilecas Olegas. Belief network discovery from event logs for business process analysis. Computers in industry. Amsterdam: Elsevier Science BV. ISSN 0166-3615. Vol. 100 (2018), p. 258-266. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Savickas Titas; Vasilecas Olegas. An approach to business process simulation using mined probabilistic models. Computer Science and Information Systems. Novi Sad: ComSIS Consortium. ISSN 1820-0214. Vol. 15, iss. 1 (2018), p. 31-50. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 1.429]
2017 - Savickas Titas; Vasilecas Olegas. Decision support using belief network constructed from business process event log. Informatica. Vilnius: Institute of Mathematics and Informatics. ISSN 0868-4952. Vol. 28, no 4 (2017), p. 687-701. [M.kr.:N009] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2016 - Kalibatienė Diana; Vasilecas Olegas; Savickas Titas; Vysockis Tadas; Bobrovs Vjačeslavs. A new approach on rule and context based dynamic business process simulation. Baltic journal of modern computing (BJMC). Ryga: University of Latvia. ISSN 2255-8942. Vol. 4, no. 3 (2016), p. 408-419. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Vasilecas Olegas; Normantas Kęstutis; Rusinaitė Toma; Savickas Titas; Vysockis Tadas. Shared resource model for allocating resources to activities in BP simulation. Information and Software Technologies : 22nd international conference, ICIST 2016, Druskininkai, Lithuania, October 13-15, 2016 : proceedings. Berlin: Springer-verlag, 2016. ISBN 9783319462530, p. 218-229. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2016 - Vasilecas Olegas; Savickas Titas; Normantas Kęstutis; Vysockis Tadas; Kalibatienė Diana. A goal-oriented approach to dynamic business process simulation. Frontiers in artificial intelligence and applications. Databases and information systems IX : conference proceedings of 12th International Baltic Conference on Databases and Information Systems 2016 (DB&IS 2016), Riga, Latvia, 4-6 July 2016. Amsterdam: IOS Press. ISSN 0922-6389. Vol. 291 (2016), p. 143-154. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2015 - Savickas Titas; Vasilecas Olegas. Business process event log use for activity sequence analysis. Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream) : proceedings of the 2015 Open conference, 21 Apri, 2015, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. New York: IEEE, 2015. ISBN 9781467374453, p. 1-4. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Vasilecas Olegas; Savickas Titas; Lebedys Evaldas. Directed acyclic graph extraction from event logs. Information and Software Technologies : 20th International Conference, ICIST 2014, Druskininkai, Lithuania, October 9-10, 2014 : proceedings. Berlin: Springer-verlag, 2014. ISBN 9783319119571, p. 172-181. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2014 - Vasilecas Olegas; Kalibatienė Diana; Savickas Titas; Šmaižys Aidas; Trinkūnas Justas; Lebedys Evaldas. Decision-making in information systems based on new development framework and business process mining. Databases and information systems VIII : selected papers from the eleventh international Baltic conference on Databases and Information Systems (DB&IS), Tallinn, Estonia on June 8-11, 2014. Amsterdam: IOS Press, 2014. ISBN 9781614994572, p. 129-142. [M.kr.:N009; T007] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Rusinaitė Toma; Savickas Titas; Vysockis Tadas; Vasilecas Olegas. Selection of activities in dynamic business process simulation. Mokslas – Lietuvos ateitis: Elektronika ir elektrotechnika = Science – future of Lithuania: Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 3 (2016), p. 278-281. [M.kr.:N009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Rusinaitė Toma; Vasilecas Olegas; Savickas Titas; Vysockis Tadas; Normantas Kęstutis. An approach for allocation of shared resources in the rule-based business process simulation. CompSysTech '16 : proceedings of the 17th international conference on Computer Systems and Technologies 2016, Palermo, Italy, June 23-24, 2016. New York: ACM, 2016. ISBN 9781450341820, p. 25-32. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2014 - Savickas Titas. Paieškos elektroniniuose kataloguose veiklos proceso tobulinimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 2 (2014), p. 151-156. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Savickas Titas; Vasilecas Olegas. Bayesian belief network application in process mining. CompSysTech'14 : Proceedings of the 15th international conference on computer cystems and technologies, Ruse, Bulgaria, June 27, 2014. New York: ACM, 2014. ISBN 9781450327534, p. 226-233. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Rusinaitė Toma; Vasilecas Olegas; Savickas Titas; Vysockis Tadas. Su dinaminiais verslo procesais susijusios literatūros analizė. Informacinės technologijos 2015 : XX tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija : konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015. ISSN 2029-249X, p. 89-92. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Vysockis Tadas; Savickas Titas; Vasilecas Olegas. Dinaminiuose verslo procesuose naudojamų išteklių modeliavimas. 18-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija. IT sauga ir Informacinės sistemos = Proceedings of the 18th conference of Lithuanian junior researchers "Security of IT and information systems", 2015 m. balandžio 16 d., Vilnius. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015. ISSN 2029-7149, p. 24-28. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2015 - Rusinaitė Toma; Savickas Titas; Vasilecas Olegas. Analysis of dynamic business processes and proposed implementation. 18-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija. IT sauga ir Informacinės sistemos = Proceedings of the 18th conference of Lithuanian junior researchers "Security of IT and information systems", 2015 m. balandžio 16 d., Vilnius. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015. ISSN 2029-7149, p. 20-23. [M.kr.:S008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Savickas Titas; Vasilecas Olegas. Business process event log transformation into Bayesian belief network. Information systems development: Transforming organisations and society through information systems : proceedings of the 23rd international conference on information systems development (ISD2014 Croatia), September 2-4, 2014, Varaždin, Croatia. Varaždin: University of Zagreb, Faculty of organization and informatics, 2014. ISBN 9789536071432, p. 383-390. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2017 - Savickas Titas. Verslo procesų prognozavimo ir imitavimo taikant sisteminių įvykių žurnalų analizės metodus tyrimas. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 8.857]