Darius Plikynas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Laukaitis Algirdas; Plikynas Darius; Ostašius Egidijus. Sentence level alignment of digitized books parallel corpora. Informatica. Vilnius: Vilniaus universitetas Matematikos ir informatikos institutas. ISSN 0868-4952. vol. 29, no 4 (2018), p. 693-710. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2017 - Vaičiulytė Ingrida; Kalsytė Živilė; Sakalauskas Leonidas; Plikynas Darius. Assessment of market reaction on the share performance on the basis of its visualization in 2D space. Journal of business economics and management. Vilnius ; Londonas: Technika ; Taylor & Francis. ISSN 1611-1699. vol. 18, iss. 2 (2017), p. 309-318. [M.kr.:N 009; S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.714]