Dalia Averkienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Averkienė Dalia. European Union financial support for rural development: infringements identification problems in Lithuania. Contemporary issues in business, management and education’2017: 5th international scientific conference, 11-12 May 2017, Vilnius Gediminas Technical University : conference proceedings. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-9. [M.kr.:S 001] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Mitkus Sigitas; Averkienė Dalia. Legal significance of construction documents: consequences of non-implementation of contractual regulations for the client and the contractor in Lithuania. International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: VGTU Press, 2019. ISBN 9786094761614, p. 671-678. [M.kr.:S 001; S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Monografijos

2020 - Mitkus Sigitas; Averkienė Dalia. Statybos vykdymo dokumentacija: teisinė reikšmė. Vilnius: Eugrimas, 2020. [M.kr.:S 001; T 002] [Aut.lankų sk.: 19.429]