Toma Rusinaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2016 - Rusinaitė Toma; Vasilecas Olegas; Kalibatienė Diana. A systematic literature review on dynamic business processes. Baltic journal of modern computing (BJMC). Ryga: University of Latvia. ISSN 2255-8942. Vol. 4, no. 3 (2016), p. 420-427. [M.kr.:N009] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Vasilecas Olegas; Normantas Kęstutis; Rusinaitė Toma; Savickas Titas; Vysockis Tadas. Shared resource model for allocating resources to activities in BP simulation. Information and Software Technologies : 22nd international conference, ICIST 2016, Druskininkai, Lithuania, October 13-15, 2016 : proceedings. Berlin: Springer-verlag, 2016. ISBN 9783319462530, p. 218-229. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2016 - Vasilecas Olegas; Vysockis Tadas; Rusinaitė Toma. On goal-oriented business process simulation. IEEE 4th workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE'2016), November 10–12, 2016 Vilnius, Lithuania / edited by: Dalius Navakauskas, Andrejs Romanovs, Darius Plonis.. Washington: IEEE, 2016. ISBN 9781509044733, p. 1-4. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Kalibatienė Diana; Trinkūnas Justas; Rusinaitė Toma; Vasilecas Olegas. Improving business processes in HIS by adding dynamicity. Information and Software Technologies : 22nd international conference, ICIST 2016, Druskininkai, Lithuania, October 13-15, 2016 : proceedings. Berlin: Springer-verlag, 2016. ISBN 9783319462530, p. 132-147. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2016 - Vasilecas Olegas; Rusinaitė Toma; Kalibatienė Diana. Dynamic business processes and their simulation: a survey. Frontiers in artificial intelligence and applications. Databases and information systems IX : conference proceedings of 12th International Baltic Conference on Databases and Information Systems 2016 (DB&IS 2016), Riga, Latvia, 4-6 July 2016. Amsterdam: IOS Press. ISSN 0922-6389. vol. 291 (2016), p. 155-165. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2015 - Rusinaitė Toma; Kalibatienė Diana; Vasilecas Olegas. Requirements of dynamic business processes - a survey. AIEEE 2015. Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE) : proceedings of the 2015 IEEE 3rd workshop, November 13–14, 2015 Riga, Latvia. New York: IEEE, 2015. ISBN 9781509012015, p. 1-4. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Kalibatienė Diana; Vasilecas Olegas; Rusinaitė Toma. Implementing a rule-based dynamic business process modelling and simulation. Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream) : proceedings of the 2015 Open conference, 21 Apri, 2015, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. New York: IEEE, 2015. ISBN 9781467374453, p. 1-4. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Rusinaitė Toma; Vasilecas Olegas. Dynamic business process model implementation solutions. Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream) : proceedings of the 2015 Open conference, 21 Apri, 2015, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. New York: IEEE, 2015. ISBN 9781467374453, p. 1-4. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Rusinaitė Toma; Savickas Titas; Vysockis Tadas; Vasilecas Olegas. Selection of activities in dynamic business process simulation. Mokslas – Lietuvos ateitis: Elektronika ir elektrotechnika = Science – future of Lithuania: Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 3 (2016), p. 278-281. [M.kr.:N009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2016 - Rusinaitė Toma; Vasilecas Olegas; Savickas Titas; Vysockis Tadas; Normantas Kęstutis. An approach for allocation of shared resources in the rule-based business process simulation. CompSysTech '16 : proceedings of the 17th international conference on Computer Systems and Technologies 2016, Palermo, Italy, June 23-24, 2016. New York: ACM, 2016. ISBN 9781450341820, p. 25-32. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Rusinaitė Toma; Vasilecas Olegas; Savickas Titas; Vysockis Tadas. Su dinaminiais verslo procesais susijusios literatūros analizė. Informacinės technologijos 2015 : XX tarpuniversitetinė magistrantų ir doktorantų konferencija : konferencijos pranešimų medžiaga / Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2015. ISSN 2029-249X, p. 89-92. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Trinkūnas Justas; Rusinaitė Toma; Vasilecas Olegas. Research on improving dynamic business processes in HIS. 24th International conference Information Systems Development: Transforming Healthcare through Information Systems (ISD2015 proceedings), Harbin, China, August 25-27, 2015. Hong Kong, SAR: Department of Information Systems, 2015. ISBN 9789624423938, p. 1-11. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.786]
2015 - Rusinaitė Toma; Savickas Titas; Vasilecas Olegas. Analysis of dynamic business processes and proposed implementation. 18-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija. IT sauga ir Informacinės sistemos = Proceedings of the 18th conference of Lithuanian junior researchers "Security of IT and information systems", 2015 m. balandžio 16 d., Vilnius. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2015. ISSN 2029-7149, p. 20-23. [M.kr.:S008] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2014 - Rusinaitė Toma; Trinkūnas Justas. UML modelio tikrinimo taisyklės ir jų įgyvendinimas. 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" Informatika. Sekcija “Informacinės sistemos ir technologijos” = Informatics. "Information systems and technologies", 2014 m. balandžio 17 d., Vilnius. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2014. ISSN 2029-7149, p. [1-4]. [M.kr.:T007] [Aut.lankų sk.: 0.286]