Vytautas Mačaitis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Mačaitis Vytautas; Navickas Romualdas. Design of high frequency, low phase noise LC digitally controlled oscillator for 5G intelligent transport systems. Electronics. Basel: MDPI. ISSN 2079-9292. vol. 8, iss. 1 (2019), p. 1-12. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2016 - Mačaitis Vytautas; Jurgo Marijan; Charlamov Jevgenij; Barzdėnas Vaidotas. A 3.0 – 3.6 GHz LC-VCO with ETSPC Frequency Divider in 0.18-micron CMOS technology. Informacije MIDEM - Journal of Microelectronics, Electronic Components and Materials. Ljubljana: Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials-MIDEM. ISSN 0352-9045. Vol. 46, no. 1 (2016), p. 36-41. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Mačaitis Vytautas; Barzdėnas Vaidotas; Navickas Romualdas. Design of 4.48–5.89 GHz LC-VCO in 65 nm RF CMOS Technology. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. Vol. 20, no. 2 (2014), p. 44-47. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Mačaitis Vytautas; Navickas Romualdas. Design of multicore digitally controlled oscillator in 65 nm CMOS technology. 2017 Open conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream) : proceedings of the conference, April 27, 2017, Vilnius, Lithuania / Organized by: Vilnius Gediminas technical university. New York: IEEE, 2017. ISBN 9781538639993, p. 1-4. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Mačaitis Vytautas; Navickas Romualdas. Comparison of LC-VCO and LC-DCO parameters in 65 nm CMOS technology. The 5th IEEE Workshop on Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering (AIEEE’2017), Riga, Latvia, November 24–25, 2017 : proceedings. New York: IEEE, 2017. ISBN 9781538641385, p. 1-4. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2015 - Mačaitis Vytautas; Navickas Romualdas. CMOS technology based LC VCO review. Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream) : proceedings of the 2015 Open conference, 21 April, 2015, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. New York: IEEE, 2015. ISBN 9781467374453, p. 1-4. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Mačaitis Vytautas; Navickas Romualdas. Trikontūrio LC įtampa valdomo generatoriaus projektavimas ir modeliavimas. Mokslas – Lietuvos ateitis: Elektronika ir elektros inžinerija - 2018 = Science – future of Lithuania: Electronics and electrical engineering - 2018. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“. ISSN 2029-2341. vol. 10 (2018), p. 1-4. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2017 - Mačaitis Vytautas; Navickas Romualdas. Daugiastandarčių siųstuvų-imtuvų LC įtampa valdomų generatorių pagrindinių parametrų analizė. Mokslas – Lietuvos ateitis: Elektronika ir elektrotechnika = Science – future of Lithuania: Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 9, Nr. 3 (2017), p. 324-328. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Mačaitis Vytautas; Barzdėnas Vaidotas. Aukštadažnių, 65 nm KMOP technologijos, LC įtampa valdomų generatorių projektavimas ir tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: elektronika ir elektrotechnika = Electronics and electrical engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, nr. 2 (2014), p. 198-201. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2013 - Baltrėnas Pranas; Mačaitis Kęstutis; Mačaitis Vytautas. Šaldytuvų elektromagnetinių laukų tyrimai ir vertinimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 5, Nr. 4 (2013), p. 369-375. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Baltrėnas Pranas; Mačaitis Vytautas. Mikrobangų krosnelių elektromagnetinių laukų energijos srauto tankio tyrimai ir vertinimas. 15-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos "Aplinkos apsaugos inžinerija", vykusios 2012 m. balandžio 12 d. straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2012. ISSN 2029-5456, p. 250-256. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2018 - Mačaitis Vytautas; Navickas Romualdas. Skaitmeniniu būdu valdomo generatoriaus projektavimas ir tyrimas. FizTech 2018. 8-oji doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencija 2018 m. spalio 17-18 d., Vilnius. Vilnius: Fizinių ir technologijos mokslų centras, 2018, p. 27. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Mačaitis Vytautas; Navickas Romualdas. Daugiakontūrinių SVG ir ĮVG projektavimas 65nm KMOP technologijoje. FizTeCh [elektroninis išteklius] : 7-oji Fizinių ir technologijos mokslų centro doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencija : tezės, Vilnius, 2017 m. spalio 24-25 d. Vilnius: 2017, p. 41. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2016 - Mačaitis Vytautas; Navickas Romualdas. Įtampa valdomi generatoriai daugiastandarčiuose bevielio ryšio siųstuvuose–imtuvuose. FizTeCh [elektroninis išteklius] : 6-oji Fizinių ir technologijos mokslų centro doktorantų ir jaunųjų mokslininkų konferencija : tezės, Vilnius, 2016 m. spalio 26-27 d. Vilnius: 2016, p. 40. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2012 - Mačaitis Vytautas; Jurgo Marijan; Barzdėnas Vaidotas. Įtampa valdomo generatoriaus projektavimas ir tyrimas KMOP 65 NM technologijoje. Studentų mokslinė praktika 2012 : konferencijos pranešimų santraukos, II dalis. Projekto "Studentų mokslinės veiklos skatinimas" leidinys. Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 2012. ISBN 9789955786795, p. 190-192. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2019 - Mačaitis Vytautas. Nanometrinių ir submikroninių integrinių grandynų įtampa ir skaitmeniniu būdu valdomiems generatoriams kūrimas ir tyrimas. Vilnius, Lietuva: Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidykla"Technika", 2019. [M.kr.:T 001] [Aut.lankų sk.: 0.000]