Kristina Kovaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2020 - Kovaitė Kristina; Šūmakaris Paulius; Stankevičienė Jelena. Digital communication channels in Industry 4.0 implementation: The role of internal communication. Management: journal of contemporary management issues. Split: University Split. ISSN 1331-0194. vol. 25, iss. 1 (2020), p. 171-191. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.500]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Kovaitė Kristina; Stankevičienė Jelena. Risk assessment of business models driven by Industry 4.0. International journal of economics and business research. .. ISSN 1756-9850. vol. 00, iss. 00 (2020), p. 0. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2019 - Kovaitė Kristina; Šūmakaris Paulius; Stankevičienė Jelena; Korsakienė Renata. Industry 4.0 as the driving force of SME internationalisation: a case of Lithuania. Economics and business. Riga: Riga Technical University. ISSN 2256-0386. vol. 33, iss. 1 (2019), p. 192-206. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2016 - Kovaitė Kristina. Kompleksinės pagalbos ankstyvojo amžiaus vaikams ir šeimoms modeliavimo prielaidos. Socialinis ugdymas = Social education. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla. ISSN 1392-9569. T. 44, Nr. 3 (2016), p. 72-87. [M.kr.:S 003; S 005; S 007] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2017 - Kovaitė Kristina; Stankevičienė Jelena. The impact of Industry 4.0 on the value chain: the case of Lithuanian traditional industries. Innovative infotechnologies for science, business and education. Vilnius: Vilnius Business College. ISSN 2029-1035. Vol. 1(22) (2017), p. 3-10. [M.kr.:S 003; S 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Butvilas Tomas; Kovaitė Kristina. Assisting ways for bereaved children: theoretical considerations on grieving, psycho-social development and possible empowerment. Innovative infotechnologies for science, business and education. Vilnius: Vilnius Business College. ISSN 2029-1035. vol. 1(20) (2016), p. 20-24. [M.kr.:S 005; S 006] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Kovaitė Kristina; Stankevičienė Jelena. Risks of digitalisation of business models. International scientific conference Contemporary issues in business, management and economics engineering (CIBMEE 2019), 9-10 May 2019, Vilnius, Lithuania, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: VGTU Press, 2019. ISBN 9786094761614, p. 380-387. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2016 - Kovaitė Kristina. Insights of project-based learning for entrepreneurship education. 7th international conference 'Innovative information technologies for business, education and society', IIT-2016, November 10-11, 2016, Vilnius : programme and theses. Vilnius: Vilniaus verslo kolegija, 2016, p. 10-11. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.143]