Laura Gudelytė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2011 - Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja; Gudelytė Laura. Socialinių indikatorių konstravimas taikant informacijos matavimo principus. Nekilnojamojo turto kainos modeliavimo pavyzdys. Lietuvos matematikos rinkinys. Lietuvos matematikų draugijos darbai / Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. T. 52 (2011), p. 195-199. [M.kr.:01P] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2011 - Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja; Gudelytė Laura; Laukevičius Tadas. Nekilnojamojo turto vertės modeliavimas taikant dichotominio testavimo metodiką. Socialinės technologijos : mokslo darbai = Social technologies : research papers. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-7564. 2011, [Nr.] 1(2), p. 301-315. [M.kr.:01P] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2012 - Gudelytė Laura; Krylovas Aleksandras; Laukevičius Tadas; Kosareva Natalja. Klasifikuojančio testo klausimų konstravimas, esant kiekybiniams diagnostiniams požymiams. Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Ser. B / Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. T. 53 (2012), p. 73-77 :. [M.kr.:01P] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2018 - Gudelytė Laura; Skaržauskas Simonas. On the efficiency and optimality of innovation cluster structure. Cocreating responsible futures in the digital age : Exploring new paths towards economic, social and environmental sustainability : book of abstracts : 5th Business Systems Laboratory International Symposium, Università di Napoli "Federico II", Napoli – J. Naples: Business Systems Laboratory, 2018. ISBN 9788890824265, p. 30. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2011 - Krylovas Aleksandras; Kosareva Natalja; Gudelytė Laura; Laukevičius Tadas. Modeling of real estate price using the methodics of dichotomous test. Social Technologies '11: ICT for Social transformations. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras, 2011. ISBN 9789955193784, p. 138. [M.kr.:01P] [Aut.lankų sk.: 0.071]