Aurimas Cholomskis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2018 - Cholomskis Aurimas; Pozdniakova Olesia; Mažeika Dalius. Cloud software performance metrics collection and aggregation for auto-scaling module. Information and Software Technologies. (ICIST 2018) 24th International Conference, Vilnius, Lithuania, October 4-6, 2018 : proceedings. Cham: Springer, 2018. ISBN 9783319999715, p. 130-138. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Pozdniakova Olesia; Mažeika Dalius; Cholomskis Aurimas. Adaptive resource provisioning and auto-scaling for cloud native software. Information and Software Technologies. (ICIST 2018) 24th International Conference, Vilnius, Lithuania, October 4-6, 2018 : proceedings. Cham: Springer, 2018. ISBN 9783319999715, p. 113-129. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 1.214]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2017 - Cholomskis Aurimas; Mažeika Dalius. Investigation of self-managed mircroservice architecture. 9th International workshop on Data Analysis Methods for Software Systems (DAMSS), Druskininkai, Lithuania, November 30 - December 2, 2017. Vilnius: VIlniaus universitetas, 2017. ISBN 9789986680642, p. 12. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.071]