Maksimas Anbinderis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Čerškus Aurimas; Sužiedėlis Algirdas; Lučun Andžej; Anbinderis Maksimas; Gradauskas Jonas; Šutinys Ernestas. Photoluminescence peculiarities of epitaxial structure with 2DEG layer designed for microwave detectors. Applied physics A. Materials science & processing. Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. ISSN 0947-8396. Vol. 124, iss. 11 (2018), p. 1-6. [M.kr.:02P; 09T] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Sužiedėlis Algirdas; Ašmontas Steponas; Gradauskas Jonas; Šilėnas Aldis; Čerškus Aurimas; Lučun Andžej; Paškevič Česlav; Anbinderis Maksimas; Žalys Ovidijus Alfonsas. Planar asymmetric dual diode for millimetre wave detection and power measurement. Lithuanian journal of physics. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1648-8504. Vol. 57, no.4 (2017), p. 225-231. [M.kr.:02P] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Sužiedėlis Algirdas; Ašmontas Steponas; Gradauskas Jonas; Šilėnas Aldis; Lučun Andžej; Čerškus Aurimas; Paškevič Česlav; Žalys Ovidijus Alfonsas; Anbinderis Maksimas. Pulsed microwave sensor on heavily doped semiconductor substrate. 2017 Progress in electromagnetics research symposium (PIERS 2017) : Singapore, 19-22 November, 2017. Singapore: IEEE. ISBN 9781538612125. 2017, p. 1037-1042. [M.kr.:01T; 02P; 06T] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2017 - Sužiedėlis Algirdas; Ašmontas Steponas; Gradauskas Jonas; Šilėnas Aldis; Lučun Andžej; Čerškus Aurimas; Paškevič Česlav; Žalys Ovidijus Alfonsas; Anbinderis Maksimas. Pulsed microwave sensor on heavily doped semiconductor substrate. Progress in electromagnetics research symposium (PIERS 2017) : abstracts, Singapore, 19-22 November, 2017. Singapore: 2017, p. 1441. [M.kr.:01T; 02P; 06T] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Čerškus Aurimas; Sužiedėlis Algirdas; Lučun Andžej; Anbinderis Maksimas; Paškevič Česlav. Mikrobangų detektoriams skirto epitaksinio puslaidininkinio darinio su dvimačių elektronų dujų sluoksniu fotoliuminescencijos ypatumai. 42-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, 2017 m. spalio 4-6 d., Vilnius : programa ir pranešimų tezės. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2017. ISBN 9786094598807, p. 174. [M.kr.:02P] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Sužiedėlis Algirdas; Ašmontas Steponas; Gradauskas Jonas; Šilėnas Aldis; Lučun Andžej; Čerškus Aurimas; Paškevič Česlav; Anbinderis Maksimas; Steikūnienė Angelė Danutė; Steikūnas Gytis Julius. Heterosandūrinių mikrobangų diodų detekcinių savybių modifikavimas šviesa. 42-oji Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija, 2017 m. spalio 4-6 d., Vilnius : programa ir pranešimų tezės. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2017. ISBN 9786094598807, p. 287. [M.kr.:02P] [Aut.lankų sk.: 0.071]