Piotras Cimmperman

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2013 - Stankevič Voitech; Šimkevičius Česlovas; Balevičius Saulius; Žurauskienė Nerija; Cimmperman Piotras; Abrutis Adulfas; Plaušinaitienė Valentina. Uniaxial stress influence on electrical conductivity of thin epitaxial lanthanum-strontium manganite films. Thin solid films. Lausanne: Elsevier science SA. ISSN 0040-6090. Vol. 540 (2013), p. 194-201. [M.kr.:N 002; N 003; T 001] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2010 - Žurauskienė Nerija; Balevičius Saulius; Cimmperman Piotras; Stankevič Voitech; Keršulis Skirmantas; Novickij Jurij; Abrutis Adulfas; Plaušinaitienė Valentina. Colossal magnetoresistance properties of La0.83Sr0.17MnO3 thin films grown by MOCVD on lucalox substrate. Journal of low temperature physics. Amsterdam: Springer. ISSN 0022-2291. vol. 159, no. 1-2 (2010), p. 64-67. [M.kr.:N 002; N 003; T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2008 - Cimmperman Piotras; Sereikaitė Jolanta; Bumelis Vladas Algirdas; Baranauskienė Lina; Jachimovičiūtė Simona; Jachno Jelena; Torresan Jolanta; Michailovienė Vilma; Matulienė Jurgita; Matulis Daumantas. A quantitative model of thermal stabilization and destabilization of proteins by ligands. Biophysical Journal. Bethesda: Biophysical society. ISSN 0006-3495. Vol. 95 (2008), p. 3222-3231. [M.kr.:N 004; T 005] [Aut.lankų sk.: 0.714]
2007 - Balevičius Saulius; Žurauskienė Nerija; Stankevič Voitech; Cimmperman Piotras; Keršulis Skirmantas; Česnys Antanas; Tolvaišienė Sonata; Altgilbers L.L.. Fast reversible thermoelectrical switching in manganite thin films. Applied physics letters. .. ISSN 0003-6951. Vol. 90, iss. 21 (2007), p. 212503-1-3. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2005 - Ašmontas Steponas; Anisimovas Fiodoras; Balevičius Saulius; Cimmperman Piotras; Gradauskas Jonas; Lučun Andžej; Stankevič Voitech; Sužiedėlis Algirdas; Vengalis Bonifacas; Žurauskienė Nerija. Frequency dependence of electrical response of polycrystalline LCMO thin films. Acta physica Polonica. A. .. ISSN 0587-4246. Vol. 107, iss. 1 (2005), p. 193-197. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2006 - Novickij Jurij; Stankevič Voitech; Balevičius Saulius; Žurauskienė Nerija; Cimmperman Piotras; Kačianauskas Rimantas; Stupak Eugeniuš; Kačeniauskas Arnas; Löffler M.. Manganite sensor for measurements of magnetic field disturbances of pulsed actuators. Solid state phenomena. .. ISSN 1012-0394. Vol. 113 (2006), p. 459-456. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.000]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2006 - Bartkevičius Saulius; Novickij Jurij; Stankevič Voitech; Cimmperman Petras. Data processing of manganite sensors array for measurements of non-homogeneous pulsed magnetic field. Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-1215. 2006, No. 4(68), p. 69-72. [M.kr.:N 002; T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2003 - Novickij Jurij; Filipavičius Viktoras; Balevičius Saulius; Žurauskienė Nerija; Cimmperman Piotras. High power switch for pulsed magnetic field generation. Elektronika ir elektrotechnika. .. ISSN 1392-1215. 2003, Nr. 2 (44), p. 65-68. [M.kr.:N 002; T 001] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2005 - Balevičius Saulius; Cimmperman Piotras; Stankevič Voitech; Plaušinaitienė Valentina; Tolvaišienė Sonata; Žurauskienė Nerija. Mn kiekio įtaka La-Sr-Mn(1-δ)O3 plonųjų sluoksnių elektriniam laidumui. 8-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities" medžiaga : bioinžinerija ir bioinformatika (2005 m. balandžio 14 d.). Fizika ir fizinė kompiuterija (2005 m. balandžio 8 d.). Vilnius: Technika, 2005. ISBN 9986058538, p. 151-154. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Balevičius Saulius; Žurauskienė Nerija; Stankevič Voitech; Cimmperman Piotras; Novickij Jurij; Kačianauskas R.; Altgilbers L.L.; Löffler M.J.. Technical applications of colossal magnetoresistance in thin manganite films for high pulsed magnetic field measurements. 2nd European pulsed power symposium, EPPS 2004, 20-23 September 2004, DESY, Hamburg, Germany, edited by International Society of pulsed power applications e.V. Aachen: 2004. ISBN 3832232176, p. 195-197. [M.kr.:N 002; T 006] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2004 - Žurauskienė Nerija; Balevičius Saulius; Stankevič Voitech; Šimkevičius Česlovas; Cimmperman Piotras; Novickij Jurij. Spartusis stipraus impulsinio magnetinio lauko matuoklis. Puslaidininkių fizikos instituto XV mokslinės konferencijos darbai, Vilnius, 2003 m. gruodžio 16-18 d. Vilnius: Puslaidininkių fizikos institutas, 2004, p. 129-132. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2004 - Kiprijanovič Oleg; Anisimovas Fiodoras; Cimmperman Piotras; Šatkovskis Eugenijus. Plačiajuosčiai nešiojamieji aukštos įtampos impulsų dalikliai. Puslaidininkių fizikos instituto XV mokslinės konferencijos darbai, Vilnius, 2003 m. gruodžio 16-18 d. Vilnius: Puslaidininkių fizikos institutas, 2004, p. 153-155. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2002 - Novickij Jurij; Balevičius Saulius; Žurauskienė Nerija; Cimmperman Petras; Altgibers L.L.. Compact system for pulsed high magnetic field generation. European Pulsed Power Symposium 2002 : 22-24 October 2002-10-14. .. ISSN 0963-3308. 2002, p. 30. [M.kr.:N 002; T 001] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2006 - Tolvaišienė Sonata; Balevičius Saulius; Cimmperman Piotras; Stankevič Voitech; Abrutis Adulfas; Plaušinaitienė Valentina; Žurauskienė Nerija. Plonųjų LA0.83SR0.17MNXO3 sluoksnių, užaugintų metalų organinių junginių cheminio nusodinimo iš garų fazės būdu ant AL2O3 padėklo, elektrinių ir magnetinių savybių tyrimas. Bioinžinerija ir bioinformatika (2006 m. balandžio 6 d.). Fizika ir fizinė kompiuterija (2006 m. balandžio 7 d.): 9-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" medžiaga. Vilnius: Technika, 2006. ISBN 9986059895, p. 127-130. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2006 - Stankevič Voitech; Balevičius Saulius; Žurauskienė Nerija; Šimkevičius Česlovas; Cimmperman Piotras; Kiprijanovič Oleg; Tolutis Rimantas Aleksandras; Novickij Jurij. Elektromagnetinių svaidyklių magnetinio lauko matuoklis. Puslaidininkių fizikos instituto XVII mokslinės konferencijos, skirtos akad. Juro Poželos 80-mečiui pažymėti, darbai, Vilnius, 2005 m. gruodžio 5-8 d. Vilnius: Puslaidininkių fizikos institutas, 2006. ISBN 9986928478, p. 145-148. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2003 - Žurauskienė Nerija; Balevičius Saulius; Cimmperman Piotras; Šimkevičius Česlovas; Stankevič Voitech; Novickij Jurij. Kompaktinis impulsinio magnetinio lauko šaltinis. Puslaidininkių fizikos instituto XIV mokslinės konferencijos darbai, Vilnius, 2002 m. gruodžio 3-5 d. Vilnius: Puslaidininkių fizikos institutas, 2003, p. 129-132. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2003 - Balevičius Saulius; Anisimovas Fiodoras; Cimmperman Piotras; Stankevič Voitech; Žurauskienė Nerija; Novickij Jurij; Abrutis Adulfas; Plaušinaitienė Valentina. Kolosali nanometrinių storių La-Ca(Sr)-MnO3 sluoksnių magnetovarža stipriuose magnetiniuose laukuose. 35-oji jubiliejinė Lietuvos nacionalinė fizikos konferencija : programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 2003 m. birželio 12-14 d. Vilnius: Puslaidininkų fizikos institutas, 2003. ISBN 9986869773, p. 14. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2009 - Žurauskienė Nerija; Balevičius Saulius; Cimmperman Piotras; Stankevič Voitech; Keršulis Skirmantas; Novickij Jurij; Abrutis Adulfas; Plaušinaitienė Valentina. Colossal magnetoresistance of La0,83Sr0,17MnO3 thin films grown by MOCVD on lucalox substrate. 9th International conference on research in high magnetic fields : program and important information : July 22-25, 2009, Dresden, Germany. Dresden: 2009, p. 94. [M.kr.:N 011] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2002 - Stankevič Voitech; Novickij Jurij; Šimkevičius Česlovas; Balevičius Saulius; Žurauskienė Nerija; Cimmperman Piotras; Abrutis Adulfas. Colossal magnetoresistance of nanometric La0.7Sr0.3MnO3 films at high magnetic fields. XXXI International school on the physics of semiconducting compounds : Jaszowiec 2002. Warsaw: 2002, p. 89. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2006 - Cimmperman Piotras. Plonųjų manganitų sluoksnių tyrimas stipriuose impulsiniuose elektriniuose ir magnetiniuose laukuose. Kaunas: Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2006. [M.kr.:N 002] [Aut.lankų sk.: 7.286]