Irmantas Aleliūnas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Davidavičienė Vida; Aleliūnas Irmantas; Sabaitytė Jolanta. EUROSAI ITWG model adoption for new IT audit framework: E-government cases. Scientific bulletin of National Mining University : scientific and technical journal = Науковий Вiсник Нацiонального гiрничого унiверситету : науково технiчний журнал. Dnipropetrovsk: State Higher Educational Institution "National Mining University". ISSN 2071-2227. no. 2 (2018), p. 114-122. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]