Eglė Kazlauskienė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2017 - Skačkauskienė Ilona; Kazlauskienė Eglė; Katinienė Aušra. Modelling knowledge synergy evaluation. Montenegrin journal of economics. Podgorica: ELIT - Economic Laboratory for Transition Research, Faculty of Economics. ISSN 1800-5845. Vol. 13, no. 1 (2017), p. 35-49. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2017 - Kazlauskienė Eglė; Tamulienė Vilma; Skačkauskienė Ilona. Evaluation model for the components of organizational identity. Montenegrin journal of economics. Podgorica: Economic Laboratory for Transition Research. ISSN 1800-5845. Vol. 13, No. 3 (2017), p. 119-133. [M.kr.:03S] [Aut.lankų sk.: 1.071]
2016 - Tamulienė Vilma; Kazlauskienė Eglė; Pilelienė Lina. Ecologically-conscious consumer purchases in Lithuania. Montenegrin journal of economics. Podgorica: Economic Laboratory Transition Research Podgorica-Elit. ISSN 1800-5845. Vol. 12, no. 4 (2016), p. 87-96. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Tamošiūnienė Rima; Kislovska Anna; Kazlauskienė Eglė; Gankova Tsvetelina. Economic aspects of increasing value and scope of shared services centres. Business and management 2016 : the 9th international scientific conference, May 12-13, 2016, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-4441, p. 1-8. [M.kr.:03S; 04S] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Studijos

2013 - Mačerinskienė Irena; Kartašova Jekaterina; Žvirblis Algis; Martinaitytė Eugenija; Šliūpas Rokas; Kazlauskienė Eglė; Pusvaškytė Justina; Dubnikovas Marius; Azbainis Vytautas; Rutkauskas Aleksandras Vytautas; Vaičiulis Povilas; Teresienė Deimantė; Jurevičie. Finansų rinkų įžvalgos : mokslo studija. I dalis. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013. [M.kr.:04S] [Aut.lankų sk.: 59.714]