Darius Vainorius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Kačianauskas Rimantas; Rimša Vytautas; Kačeniauskas Arnas; Maknickas Algirdas; Vainorius Darius; Pacevič Ruslan. Comparative DEM-CFD study of binary interaction and acoustic agglomeration of aerosol microparticles at low frequencies. Chemical engineering research and design. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0263-8762. vol. 136 (2018), p. 548-563. [M.kr.:T007; T009] [Aut.lankų sk.: 1.143]
2017 - Kačianauskas Rimantas; Maknickas Algirdas; Vainorius Darius. DEM analysis of acoustic wake agglomeration for mono-sized microparticles in the presence of gravitational effects. Granular matter. New York: Springer. ISSN 1434-5021. Vol. 19, iss. 3 (2017), p. 1-12. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2010 - Kilikevičius Artūras; Vekteris Vladas; Vainorius Darius. Investigative of the damping equipment influence to precise comparator. Mechanika-2010: proceedings of the 15th international conference, 8,9 April, 2010, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Sciences, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering (BAME). Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2951. 2010, p. 242-245. [M.kr.:T009; T010] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Šmigelskas Redas; Kilikevičius Artūras; Urbonas Edgaras; Baltuonytė Lina; Jakubka Juozas; Vainorius Darius; Matijošius Jonas. Optinių stalų slopinimo sistemos dinaminių savybių tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2018, Nr. 1(11), p. 91-99. [M.kr.:T009; T010] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Čepaitis Arūnas; Kilikevičius Artūras; Lazdinas Rimantas; Urbonas Edgaras; Baltuonytė Lina; Jakubka Juozas; Vainorius Darius; Matijošius Jonas. Kampo matų kalibravimo paklaidų priklausomybės nuo kalibravimo objekto parametrų tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2018, Nr. 1(11), p. 84-90. [M.kr.:T009; T010] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Fursenko Antanas; Kilikevičienė Kristina; Vainorius Darius; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas. Rastrų formavimo įrenginio dinaminiai tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 1, p. 141-148. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Fursenko Antanas; Gurauskis Donatas; Kilikevičienė Kristina; Vainorius Darius; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas; Čižiūnienė Kristina. Limbų plovimo įrenginio dinaminiai tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 1, p. 133-140. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Fursenko Antanas; Kilikevičienė Kristina; Vainorius Darius; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas; Zaranka Jurijus. Kalibravimo sistemos dinaminiai tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2017, Nr. 1, p. 149-154. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Fursenko Antanas; Vainorius Darius; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas; Jakubka Juozas. Darbų saugos šalmų vertikalių smūginių virpesių tyrimas. Inžinerinės ir edukacinės technologijos = Engineering and educational technologies. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. Nr. 1 (2017), p. 155-160. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Vainorius Darius. Dalelių judėjimo akustiniame lauke skaitinis modeliavimas. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and managemen. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. Vol. 9, no. 6 (2017), p. 588-592. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2016 - Vainorius Darius; Kilikevičius Artūras; Matijošius Jonas; Tretjakovas Jurijus. Apdirbimo centro "HAAS MINIMILL" dinamikos tyrimai. Inžinerinės ir edukacinės technologijos : mokslinių straipsnių žurnalas = Engineering and educational technologies : scientific journal. Kaunas: Kauno technikos kolegija. ISSN 2029-9303. 2016, Nr. 2(8), p. 132-137. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2015 - Vainorius Darius; Kilikevičienė Kristina; Kilikevičius Artūras; Šešok Nikolaj; Iljin Igor. Žemagrindžio autobuso dinaminiai tyrimai. Mokslas - Lietuvos ateitis : Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Science - Future of Lithuania : Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 7, Nr. 5 (2015), p. 589-593. [M.kr.:T003; T009] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Maknickas Algirdas; Kilikevičius Artūras; Vainorius Darius; Ardatov Oleg; Sadauskas Linas; Staugaitis Algirdas. Investigations of the structural resistance of a paint bullet shot device. Mechanika 2019: proceedings of the 24th international scientific conference, 17 May 2019, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, Lithuanian Academy of Science, IFTOMM National Committee of Lithuania, Baltic Association of Mechanical Engineering. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2019. ISSN 1822-2951, p. 94-97. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2017 - Kilikevičius Artūras; Fursenko Antanas; Kilikevičienė Kristina; Vainorius Darius; Matijošius Jonas; Rimkus Alfredas; Bereczky Akos. Statistical analysis of compression ignotion engine parameters fuelled with various biodiesels. The 13th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM - 2017), 3-5 July 2017, Vilnius, Lithuania : abstracts. Technika, 2017, p. 122. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Vainorius Darius; Kačianauskas Rimantas; Maknickas Algirdas. Numerical simulation interaction of aerosol particulute agglomerates in acoustic field. The 13th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM - 2017), 3-5 July 2017, Vilnius, Lithuania : abstracts. Vilnius: Technika, 2017, p. 71. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Kilikevičius Artūras; Fursenko Antanas; Kilikevičienė Kristina; Vainorius Darius; Matijošius Jonas; Rimkus Alfredas; Bereczky Akos. Experimental analysis of noise and vibration of a diesel engine. The 13th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM - 2017), 3-5 July 2017, Vilnius, Lithuania : abstracts. Vilnius: Technika, 2017, p. 120. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2017 - Kilikevičius Artūras; Vainorius Darius; Maknickas Algirdas. Comporative study of polydimethylsiloxane (PDMS) for prediction of hyperelastic properties: application to silicone-rubber and soft tissues. The 13th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM - 2017), 3-5 July 2017, Vilnius, Lithuania : abstracts. Vilnius: Technika, 2017, p. 74. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.071]
2016 - Kačianauskas Rimantas; Maknickas Algirdas; Rojek Jerzy; Vainorius Darius. Numerical simulation of acoustic wake agglomeration of microparticles in aerosol. 40th International solid mechanics conference (SOLMECH 2016), 29.08-2.09 2016, Warsaw, Poland. Warsaw: Polish Academy of Sciences, 2016, p. 1-2. [M.kr.:T009] [Aut.lankų sk.: 0.143]