Vidmantas Kairys

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

1999 - Kairys Vidmantas. Oro transporto trarptautinio reguliavimo normų sistema. Aviacija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-6276. 1999, Nr. 4, p. 127-136. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.714]
1998 - Kairys Vidmantas. Aviakompanijų restruktūrizacija. Aviacija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-6276. 1998, Nr. 3, p. 143-147. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1998 - Kairys Vidmantas. Aviakompanijos kaip privatizavimo objektas. Aviacija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-6276. 1998, Nr. 3, p. 148-156. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2000 - Kairys Vidmantas. Oro transporto rinkos segmentavimas. Verslas ir vadyba' 99 : konferencijos, įvykusios Vilniuje 1999 m. lapkričio mėn. 17 d., medžiaga. Vilnius: Technika, 2000. ISBN 9986054109, p. 143-159. [M.kr.:S 003; T 003] [Aut.lankų sk.: 1.214]