Olga Chabarova

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Maknickas Algirdas; Alekna Vidmantas; Ardatov Oleg; Chabarova Olga; Zabulionis Darius; Tamulaitienė Marija; Kačianauskas Rimantas. FEM-Based compression fracture risk assessment in osteoporotic lumbar vertebra L1. Applied sciences. Basel: MDPI. vol. 9, iss. 15 (2019), p. 1-22. [M.kr.:M 001; T 009] [Aut.lankų sk.: 1.571]
2017 - Chabarova Olga; Alekna Vidmantas; Kačianauskas Rimantas; Ardatov Oleg. Finite element investigation osteoporotic lumbar L1 vertebra buckling in a presence of torsional load. Mechanika. Kaunas: Kauno technologijos universitetas. ISSN 1392-1207. Vol. 23, iss. 3 (2017), p. 326-333. [M.kr.:M 001; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Chabarova Olga; Kačianauskas Rimantas; Alekna Vidmantas. Buckling of osteoporotic lumbar: finite element analysis : research article. Research in medical & engineering sciences. New York: Crimson Publishers. ISSN 2576-8816. vol. 8, iss. 2 (2019), p. 861-866. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2015 - Chabarova Olga; Jarmolajeva Ela. Tampraus plastinio sijyno optimizavimas ribojant poslinkius. 18-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija. Statyba, 2015 m. kovo 19 d., Vilnius = Proceedings of the 18th conference for junior researchers „Science – Future of Lithuania“. Civil engineering, 19 March 2015, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU, 2015. ISBN 9786094578212, p. 1-10. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.714]