Žilvinas Židonis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2011 - Židonis Žilvinas; Strazdas Rolandas; Vijeikis Deividas. Aukštųjų mokyklų studentų praktikų organizavimo tobulinimas ugdant praktikos vadovo (mentoriaus) kompetencijas. Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1648-2603. T. 10, nr. 2 (2011), p. 312-324. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2002 - Gelbūda Modestas; Grundey Dainora; Tamaševičius Virginijus; Starkus Arūnas; Židonis Žilvinas. International business in transition economies : guest editorial. Transformations in business & economics : scholarly papers. Vilnius: Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanities. ISSN 1648-4460. vol. 1, no. 1-2 (2002), p. 19-34. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2001 - Židonis Žilvinas. Trečiosios šalies logistikos paslaugų subkontraktavimas sandorio kaštų teorijos požiūriu. Transportas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1533. T. XVI, nr. 3 (2001), p. 111-115. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2001 - Gelbūda Modestas; Starkus Arūnas; Židonis Žilvinas; Ramūnas Časas. The emergence and growth of a new entrepreneurial ownership-based network in a transition economy. Studies in industrial engineering and management. .. ISSN 1455-0415. vol. 3, no. 16 (2001), p. 351-374. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 1.714]
2001 - Židonis Žilvinas. The emergence and evolution of the concept of the supply chain management. Transportas. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1533. T. XVI, nr. 4 (2001), p. 154-157. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2002 - Gelbuda Modesties; Starkus Arūnas; Židonis Žilvinas. The power of naive action: a case of a rapid internationalisation of company from a transition economy : a case of rapid internationalisation of the company from transition economy. International business in transition economies : collection of conference papers. Vol. B : 2nd international conference, September 12-14, 2002, Vilnius. Vilnius: 2002, p. 20-27. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2000 - Židonis Žilvinas. Logistikos operacijų vaidmuo prekės vertės kūrimo procesuose. 4-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo-Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 2000 m. gegužės mėn. 24 d., medžiaga : transportas. Vilnius: Technika, 2000, p. 140-147. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
1999 - Židonis Žilvinas. Oro transporto rinkos globalizacija. Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities", įvykusios Vilniuje 1999 m. gegužės mėn. 14 d., medžiaga. TRANSPORTAS. Vilnius: Technika, 1999, p. 196-203. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2004 - Židonis Žilvinas. Logistikos procesų valdymas: įmonių sąveikos modeliai : daktaro disertacija. Vilnius: 2004. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 14.571]

Studijų literatūra

Mokomosios knygos

2002 - Židonis Žilvinas. Verslo logistika : paskaitų konspektas. Vilnius: Vilniaus vadybos kolegija, 2002. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 10.429]