Mindaugas Butkus

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Butkus Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė Alma; Matuzevičiūtė Kristina. Are the marginal convergence outcomes of the Cohesion Policy diminishing?. Journal of business economics and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 1611-1699. vol. 21, iss.5 (2020), p. 1390-1410. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2016 - Butkus Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė Alma; Davidavičienė Vida; Matuzevičiūtė Kristina. Factors influencing society’s attitudes towards internal and external EU immigrants. Filosofija. Sociologija = Philosophy, sociology. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 27, nr. 4 (2016), p. 292-303. [M.kr.:S 004; S 005] [Aut.lankų sk.: 0.857]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2019 - Butkus Mindaugas; Matuzevičiūtė Kristina; Mačiulytė-Šniukienė Alma. Do economic conditions still cause Crime? Some comforting empirical evidences from EU panel. Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci - proceedings of Rijeka Faculty of Economics. Rijeka: University of Rijeka. ISSN 1331-8004. vol. 37, iss. 2 (2019), p. 603-628. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.857]
2018 - Butkus Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė Alma; Matuzevičiūtė Kristina; Davidavičienė Vida. Society’s attitudes towards impact of immigration: case of EU countries. Marketing and management of innovations = Маркетинг і менеджмент інновацій. Sumy: Sumy State University. ISSN 2218-4511. 2018, iss. 1, p. 338-352. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 1.071]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Butkus Mindaugas; Mačiulytė-Šniukienė Alma; Matuzevičiūtė Kristina. Socio-demographic factors influencing attitude towards refugees: an analysis of data from european social survey. Globalization and its socio-economic consequences : 16th international scientific conference, 5th–6th October 2016, Rajecke Teplice, Slovak Republic : proceedings. Part I. Zilina: University of Zilina, 2016. ISBN 9788081541919, p. 286-294. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2016 - Butkus Mindaugas; Masullo Riccardo. Evaluation of brand competitiveness: regression analysis approach. The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania [elektroninis išteklius]. Vilnius: Technika, 2016. ISSN 2029-4441, p. 1-9. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Butkus Mindaugas; Jonušaitė Smiltė. Socialinė ekonominė raida išsivysčiusiose ir besivystančiose šalyse globalizacijos sąlygomis: esminiai skirtumai. Mokslas – Lietuvos ateitis. Ekonomika ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Economics and management. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“. ISSN 2029-2341. vol. 12 (2020), p. 1-9. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2020 - Mačiulytė-Šniukienė Alma; Butkus Mindaugas. Impact of information and communication technologies on productivity growth. International journal of information technology and management. Geneve: Inderscience Enterprises Ltd. ISSN 1461-4111. vol. 19, no. 1 (2020), p. 1-18. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.286]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2016 - Lembutis Vytis; Butkus Mindaugas. Commercial banking sector's performance results' impact on EU countries' government expenditures and net export. Journal of Logistics, Informatics and Service Science (JLISS). Yuenlong, Hong Kongas: Asia Association of System and Management Research (AASMR). ISSN 2409-2665. Vol. 3, no. 1 (2016), p. 46-79. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 2.429]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Lukšaitė Modesta; Butkus Mindaugas. Globalizacijos poveikis darbo rinkai: teorinės įžvalgos. 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Verslas XXI amžiuje vykusios 2018 m. vasario 8-9 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 21st conference for junior researchers " Science - future of Lithuania" Business in XXI century 8-9 February 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2018, p. 1-8. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2018 - Mintauskaitė Erika; Butkus Mindaugas. Globalizacijos poveikio ekonomikos augimui tyrimų apžvalga. 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Verslas XXI amžiuje vykusios 2018 m. vasario 8-9 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 21st conference for junior researchers " Science - future of Lithuania" Business in XXI century 8-9 February 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2018, p. 1-8. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2003 - Damašienė Violeta; Butkus Mindaugas. Regionų ekonomikos teorijų genezė. Verslas, vadyba ir studijos' 2002. I tomas : konferencijos, skirtos profesoriaus habilituoto daktaro Kazimiero Antanavičiaus (1937-1998) 65-osioms gimimo metinėms paminėti, straipsnių rinkinys. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056373, p. 19-26. [M.kr.:S 004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2003 - Damašienė Violeta; Butkus Mindaugas. Regiono įmonių veiklos vertinimo metodologiniai aspektai. Ekonomika ir vadyba - 2003 : 2 knyga. Ekonomikos teorijos aktualijos ir praktikos realijos : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2003. ISBN 9955093870, p. 40-42. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2003 - Damašienė Violeta; Butkus Mindaugas. Regiono inovacijų sistemos. Lietuva be mokslo - Lietuva be ateities : 6-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos medžiaga : Humanitariniai ir socialiniai mokslai. Vilnius: Technika, 2003. ISBN 9986056446, p. 9-13. [M.kr.:S 003; S 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]