Jonas Žukas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio

2020 - Jakaitis Jonas; Žukas Jonas. Intuitive spatial interaction in landscape design. Landscape architecture and art. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies. ISSN 2255-8632. vol. 15, iss. 15 (2020), p. 22-30. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2018 - Jakaitis Jonas; Žukas Jonas. Intuitive design potential for optimization of material environment. Landscape architecture and art. Jelgava: Latvia University of Life Sciences and Technologies. ISSN 2255-8632. vol. 13, iss. 13 (2018), p. 81-86. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Jakaitis Jonas; Žukas Jonas. Research proposition for aesthetic and functional harmonization of the material environment. Miestų želdynų formavimas : mokslo darbai = Formation of urban green areas : scientific articles. Klaipėda: Klaipėdos valstybinė kolegija. ISSN 1822-9778. 2017, Nr. 1 (14), p. 99-106. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Žukas Jonas. Meno kūrinių integravimo į viešąsias erdves problematika. Miestų želdynų formavimas : mokslo darbai = Formation of urban green areas : scientific articles. Klaipėda: Klaipėdos valstybinė kolegija. ISSN 1822-9778. 2016, Nr. 1(13), p. 409-413. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Nerecenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2018 - Jakaitis Jonas; Žukas Jonas; Užkuraitis Mindaugas. Universalaus dizaino ir daiktinės aplinkos kokybės prieinamumo galimybių plėtotės problematika šiuolaikinėje visuomenėje. Statyba ir architektūra. Vilnius: UAB "Statyba ir architektūra". Nr. 4 (2018), p. 54-56. [M.kr.:H 003] [Aut.lankų sk.: 0.214]