Neringa Vilkaitė-Vaitonė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2016 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Papšienė Palmira. Influence of customer loyalty program on organizational performance: a case of airline industry. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. Vol. 27, no. 1 (2016), p. 109-116. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Skačkauskienė Ilona; Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Raudeliūnienė Jurgita; Davidavičienė Vida. A model for measuring passenger loyalty. Transport. Vilnius: Technika. ISSN 1648-4142. Vol. 31, no. 1 (2016), p. 100-107. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Skačkauskienė Ilona; Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Vojtovic Sergej. Model for measuring customer loyalty towards a service provider. Journal of business economics and management. Vilnius: Technika. ISSN 1611-1699. Vol. 16, iss. 6 (2015), p. 1185-1200. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 1.143]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Marketing communication in social media: the case of airlines in Central and Eastern Europe. 4th International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts (SGEM 2017): modern science conference proceedings. Book. 1, Vol. 5. Business and management, 24-30 August, 2017, Albena Co, Bulgaria.. Sofia: STEF92 Technology Ltd. ISBN 9786197408171. 2017, p. 635-642. [M.kr.:S003; S004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Customer loyalty measurement in catering industry. 4th International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts (SGEM 2017): modern science conference proceedings. Book. 1, Vol. 5. Business and management, 24-30 August, 2017, Albena Co, Bulgaria.. Sofia: STEF92 Technology Ltd. ISSN 2367-5659. 2017, p. 271-278. [M.kr.:S003; S004] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Papšienė Palmira; Stulgienė Virginija. Vadovaujančio personalo lyderystės vertinimas. Management theory and studies for rural business and infrastructure development : scientific journal = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo žurnalas. Kaunas, Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas. ISSN 1822-6760. T. 38, Nr. 4 (2016), p. 436-443. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Papšienė Palmira; Grikienė Toma. Paslaugų vartotojų pasitenkinimo nustatymas: VŠĮ „Nacionalinė regionų plėtros agentūra“ atvejis. Management theory and studies for rural business and infrastructure development : scientific journal = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo žurnalas. Kaunas, Akademija: Aleksandro Stulginskio universitetas. ISSN 1822-6760. T. 38, Nr. 4 (2016), p. 444-452. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Komunikacija su tiksline auditorija per socialinius tinklus: apgyvendinimo įstaigų atvejis. Management theory & studies for rural business & infrastructure development : scientific journal = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo žurnalas. Kaunas: Akademija. ISSN 1822-6760. t. 37, Nr. 4 (2015), p. 586-597. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2014 - Skačkauskienė Ilona; Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Measurement of customer loyalty towards service providers: a conceptual framework. International journal of management - theory and applications (IREMAN). London: Praise Worthy Prize. ISSN 2281-8588. vol. 2, no. 4 (2014), p. 109-115. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2012 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Papšienė Palmira. Human resources management oriented to customer loyalty expression in Lithuanian organizations. Tiltai : socialiniai mokslai. Klaipėda: Klaipėdos universitetas. ISSN 1392-3137. 2012, Nr. 1 (58), p. 57-69. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2011 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Daukševičiutė Irena. Vartotojų lojalumo tyrimų diskursas. Mokslas - Lietuvos ateitis : verslas XXI amžiuje = Science - future of Lithuania : business in XXI century. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 3, Nr. 4 (2011), p. 105-112. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2011 - Bivainis Juozas; Daukševičiūtė Irena; Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Ryšių rinkodara per vartotojų lojalumo prizmę. Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 12, no. 4 (2011), p. 348-361. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 1.000]
2011 - Daukševičiūtė Irena; Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Valainis Aivaras. Loyalty programmes for small and medium enterprises applied by the world's safest banks. Intelektinė ekonomika : mokslo darbų žurnalas = Intellectual economics : scientific research journal / Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vroclavo universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. Vol. 5, no. 4(12) (2011), p. 526-546. [M.kr.:S003; S004] [Aut.lankų sk.: 1.500]
2011 - Daukševičiūtė Irena; Valainis Aivaras; Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Conceptualization of the effectiveness of marketing tools. Intelektinė ekonomika = Intellectual economics : mokslo darbų žurnalas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 1822-8011. Vol. 5, no. 2(10) (2011), p. 200-211. [M.kr.:S003; S004] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2010 - Bivainis Juozas; Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Vartotojų lojalumo nustatymo metodinio potencialo analizė. Verslas: teorija ir praktika. Vilnius: Technika. ISSN 1648-0627. Vol. 11, no. 1 (2010), p. 49-60. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2009 - Papšienė Palmira; Vilkaitė Neringa. Vartotojų lojalumas kaip efektyvios žmogiškųjų išteklių vadybos rezultatas. Vadyba = Journal of Management. Klaipėda: VšĮ Vakarų Lietuvos verslo kolegija. ISSN 1648-7974. Vol. 14, nr. 2 (2009), p. 127-134. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2019 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Workforce ageing issue and its management in Baltic States. Central Asian review of economics & policy. .. ISSN 2667-8233. vol. 1, no. 1 (2019), p. 24-32. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2008 - Vilkaitė Neringa. Klientų lojalumo programų vertinimas: teoriniai ir praktiniai aspektai. Verslo ir teisės aktualijos = Current issues of business and law / Vilniaus teisės ir verslo kolegija. Vilnius: VTVK. ISSN 1822-9530. T. 1 (2008), p. 157-166. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2017 - Vasiliauskaitė Ugnė; Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Darbuotojų lojalumą lemiantys veiksniai. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Verslas XXI amžiuje", 2017 m. vasario 9 d. Vilnius = Proceedings of the 20th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Business in XXI century", 9 February, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2017, p. 1-8. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2008 - Vilkaitė Neringa. Ryšių su klientais valdymo (CRM) sistemų samprata, esmė ir nauda verslui. Verslas. Mokslas. Studijos 2008: tarptautinė konferencija = Business. Science. Studies 2008: international conference. Rietavas, 2008-05-08 / Žemaitijos kolegija. Vadybos fakultetas. Rietavas: Žemaitijos kolegija, 2008. ISBN 9789955725663, p. 22-25. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2010 - Papšienė Palmira; Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Žmogiškųjų išteklių vadybos orientavimo į vartotojų lojalumo skatinimą Lietuvos organizacijose įvertinimas. Aukštojo mokslo erdvės: iššūkiai ir galimybės = Higher Education Studies: Challenges and Opportunites: tarptautinė mokslinė konferencija, Šiauliai, 2010 m. balandžio 15 d.: pranešimų anotacijos. Šiauliai: Šiaulių kolegijos leidybos centras, 2010. ISBN 9786094150142, p. 110-112. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2010 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Vartotojų lojalumą lemiantys veiksniai. Verslas XXI amžiuje [elektroninis išteklius] : 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ , įvykusios Vilniuje 2010 m. vasario 4 d., pranešimai [CD]. Vilnius: VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2010, p. [1-6]. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2009 - Vilkaitė Neringa. Vartotojų lojalumo nustatymo problemos interpretacija sistemų teorijos požiūriu. Verslas XXI amžiuje [elektroninis išteklius] : 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ , įvykusios Vilniuje 2009 m. vasario 5 d., pranešimai [CD]. Vilnius: VGTU Verslo vadybos fakultetas, 2009, p. [1-7]. [M.kr.:S004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2011 - Papšienė Palmira; Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Žmogiškųjų išteklių vadybos orientavimo į vartotojų lojalumą teorinis diskursas : Theoretic discourse of human resource management orientated to customer loyalty. Verslas, studijos ir aš = Business, Studies and Me : ketvirtoji dėstytojų, studentų ir socialinių partnerių tarptautinė mokslinė - praktinė konferencija : Šiauliai, 2011 m. vasario 24 d. : pranešimų anotacijos. Šiauliai: Šiaulių valstybinė kolegija, 2011. ISBN 9786094150319, p. 143-144. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 0.143]

Monografijos

2017 - Skačkauskienė Ilona; Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Paslaugų vartotojų lojalumas : monografija. Vilnius: Technika, 2017. [M.kr.:S003; S004] [Aut.lankų sk.: 12.380]
2016 - Bezpartochnyi Maksym; Živitere Marga; Riashchenko Viktoriia; Čižiūnienė Kristina; Vasilienė-Vasiliauskienė Virgilija; Vasilis Vasiliauskas Aidas; Kolnhofer-Derecskei Anita; Zs Reicher Regina; Vilkaitė-Vaitonė Neringa; Olkiewicz Marcin; Tokarz-Kocik Anna; . Theoretical, methodological and practical foundations of human resources management : collective monograph edited by M. Bezpartochnyi. Riga: ISMA University, 2016. [M.kr.:S003; T003] [Aut.lankų sk.: 8.357]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2014 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Paslaugų vartotojų lojalumo vertinimas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, vadyba (03S). Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 12.286]
2014 - Vilkaitė-Vaitonė Neringa. Paslaugų vartotojų lojalumo vertinimas. Vilnius: Technika, 2014. [M.kr.:S003] [Aut.lankų sk.: 10.714]