Alisa Stunžaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Šliogerienė Jolita; Stunžaitė Alisa. The perception of creative verbal communication in idiomaticity. Creativity studies. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2345-0479. vol. 12, iss. 2 (2019), p. 376-393. [M.kr.:H 004; S 008] [Aut.lankų sk.: 1.286]
2016 - Nomicienė Daiva Egidija; Stunžaitė Alisa. Skaitmeninė leksikografija: įvairių žodynų tipų naudojimo tyrimas Vilniaus Gedimino technikos universitete. Santalka: Filologija. Edukologija = Coactivity: Philology, Educology. Vilnius: Technika. ISSN 2351-714X. Vol. 24, no. 2 (2016), p. 90-100. [M.kr.:H 004] [Aut.lankų sk.: 0.786]