Eivina Staniulytė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2017 - Staniulytė Eivina. Kūrybinis miestas: nuo teorinės koncepcijos prie praktinio įgyvendinimo. Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. T. 28, Nr. 1 (2017), p. 84-88. [M.kr.:S003; S005] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2016 - Staniulytė Eivina. The causes of the commercial cinema popularity in the context of creative industries. Creativity studies. Vilnius: Technika. ISSN 2345-0479. Vol. 9, no. 1 (2016), p. 75-86. [M.kr.:H001; S008] [Aut.lankų sk.: 0.857]