Mikalojus Ramanauskas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2017 - Ramanauskas Mikalojus; Šešok Dmitrij; Belevičius Rimantas; Kurilov Jevgenij; Valentinavičius Saulius. Genetic algorithm with modified crossover for grillage optimization. International journal of computers, communications and control. Bihor: CCC Publications. ISSN 1841-9836. Vol. 12, no 3 (2017), p. 393-402. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.714]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Ramanauskas Mikalojus; Šešok Dmitrij. GA kryžminimo operatoriaus modifikacija pamatų optimizavimo uždaviniams. Aukštųjų mokyklų vaidmuo visuomenėje: iššūkiai, tendencijos ir perspektyvos : mokslo darbai = Role of Higher Education Institutions in Society: Challenges, Tendencies and Perspectives : academic papers. Alytus: Alytaus kolegija. ISSN 2029-9311. Nr. 1(6) (2017), p. 218-222. [M.kr.:T 007] [Aut.lankų sk.: 0.357]