Tadas Lenkutis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2019 - Kovalevskyi Viktor; Bučinskas Vytautas; Petkevičius Sigitas; Verikas Jurgis; Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga; Dzedzickis Andrius; Lenkutis Tadas. Research of the horizontal pendulum base harvester for low energy density systems. 2019 Open Conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream), 25 April 2019, Vilnius, Lithuania : proceedings of the conference / organized by: Vilnius Gediminas Technical University. New York: IEEE, 2019. ISBN 9781728125008, p. 1-4. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2019 - Šumanas Marius; Bučinskas Vytautas; Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga; Dzedzickis Andrius; Lenkutis Tadas. Implementation of machine learning algorithms for autonomous robot trajectory resolving. 2019 Open Conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream), 25 April 2019, Vilnius, Lithuania : proceedings of the conference / organized by: Vilnius Gediminas Technical University. New York: IEEE, 2019. ISBN 9781728125008, p. 1-3. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2018 - Bučinskas Vytautas; Šutinys Ernestas; Šešok Nikolaj; Iljin Igor; Lenkutis Tadas; Keraitė Gabrielė; Petkevičius Sigitas; Warsza Zygmunt Lech. Research of the new type of compression sensor. Automation 2018. Advances in automation, robotics and measurement techniques: international conference, held on 21–23 March, 2018 in Warsaw. Cham: Springer, 2018. ISBN 9783319771786, p. 561-573. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2020 - Bučinskas Vytautas; Lenkutis Tadas; Kunkis Dainius; Vaičiūnas Gediminas; Šešok Nikolaj; Iljin Igor. Utilization of vibration energy from vehicle using smart damper. Automation 2020: Towards industry of the future. Cham: Springer, 2020. ISBN 9783030409708, p. 345-352. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2020 - Dzedzickis Andrius; Bučinskas Vytautas; Lenkutis Tadas; Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga; Kovalevskyi Viktor. Increasing imaging speed and accuracy in contact mode AFM. Automation 2019. Progress in automation, robotics and measurement techniques, 27-29 March 2019, Warsaw, Poland : conference proceedings. Cham: Springer, 2020. ISBN 9783030132729, p. 599-607. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2019 - Lenkutis Tadas; Dzedzickis Andrius; Balitskyi Oleksii; Petrauskas Liudas; Urbonas Rimgaudas; Bučinskas Vytautas; Valiulis Donatas; Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga. „KUKA youBot“ dinaminių charakteristikų tyrimas. Mokslas – Lietuvos ateitis. Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Science – Future of Lithuania. Mechanics, material science, industrial engineering and management. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2029-2341. vol. 11 (2019), p. 1-3. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2019 - Dzedzickis Andrius; Lenkutis Tadas; Makulavičius Mantas; Bučinskas Vytautas; Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga. Towards autonomous driving: design of smart damper – energy harvester. Pomiary Automatyka Robotyka PAR. Warsaw: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. ISSN 1427-9126. 2019, no. 4, p. 19-24. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga; Petkevičius Sigitas; Keraitė Gabrielė; Šakalys Paulius; Lenkutis Tadas. Positioning and control of scanning electrochemical microscopy. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Mechanika, medžiagų inžinerija, pramonės inžinerija ir vadyba = Mechanics, material science, industrial engineering and managemen. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. Vol. 9, no. 6 (2017), p. 602-606. [M.kr.:T 001; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Bučinskas Vytautas; Dzedzickis Andrius; Šutinys Ernestas; Lenkutis Tadas. Implementation of different gas influence for operation of modified atomic force microscope sensor. Solid state phenomena, Vol. 260. Mechatronic Systems and Materials VIII. 12th International Conference Mechatronic Systems and Materials MSM’2016, July 3-8, 2016, Bialystok, Poland. Zürich: Trans Tech Publications Ltd, 2017. ISSN 1662-9779, p. 99-104. [M.kr.:T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2019 - Lenkutis Tadas; Dzedzickis Andrius; Balitskyi Oleksii; Petrauskas Liudas; Urbonas Rimgaudas; Bučinskas Vytautas; Valiulis Donatas; Morkvėnaitė-Vilkončienė Inga. Research of KUKA YouBot dynamics. Open readings 2019 : 62nd international conference for students of physics and natural sciences, March 19-22, 2019, Vilnius, Lithuania : abstract book. Vilnius: Vilnius University, 2019. ISBN 9786090701379, p. 68. [M.kr.:N 003] [Aut.lankų sk.: 0.071]