Ramūnas Jucevičius

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2020 - Bayar Yilmaz; Remeikienė Rita; Androniceanu Armenia; Gasparėnienė Ligita; Jucevičius Ramūnas. The shadow economy, human development and foreign direct investment inflows. Journal of competitiveness. Zlin: Tomas Bata University in Zlín. ISSN 1804-171X. vol. 12, iss. 1 (2020), p. 5-21. [M.kr.:S 001; S 004] [Aut.lankų sk.: 1.214]