Ignas Daugėla

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2018 - Daugėla Ignas; Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Aksamitauskas Vladislovas Česlovas. RPAS and GIS for landfill analysis. 10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2018, Centrum Zdrowia i Wypoczynku Nowy Zdrój, Polanica-Zdrój, Politechnika Wrocławska, 16–18 April 2018. Les Ulis: EDP Sciences, 2018, p. 1-9. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.643]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Daugėla Ignas; Sužiedelytė-Visockienė Jūratė; Stanionis Arminas; Tumelienė Eglė; Antanavičiūtė Urtė; Aksamitauskas Vladislovas Česlovas. Comparing quality of aerial photogrammetry and 3D laser scanning methods for creating 3D models of objects. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-8. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2019 - Daugėla Ignas; Sužiedelytė-Visockienė Jūratė. Augmenijos biomasės sąvartyno teritorijoje įvertinimas pagal vegetacijos indeksą, nustatytą artimo infraraudoniesiems spindulių spektro nuotraukose. 22-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Civilinė inžinerija ir geodezija, 2019 m. kovo 29 d. Vilnius : [straipsnių rinkinys] = Proceedings of the 22th conference for junior researchers „Science – future of Lithuania“ Civil engineering and geodesy, 29 March, 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU, 2019, p. 1-4. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.286]
2018 - Daugėla Ignas; Sužiedelytė-Visockienė Jūratė. Fotokameros ir kitų tipų jutikliai, taikomi cheminiams elementams aptikti ir gradientui įvertinti. 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Civilinė inžinerija ir geodezija, 2018 m. kovo 23 d. Vilnius : [straipsnių rinkinys] = Proceedings of the 21th conference for junior researchers „Science – future of Lithuania“ Civil engineering and geodesy, 23 March, 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2018, p. 1-5. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Daugėla Ignas; Aksamitauskas Vladislovas Česlovas. Aplinkos tyrimas ir modeliavimas naudojant bepiločio orlaivio duomenis. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Civilinė inžinerija ir geodezija, 2017 m. kovo 24 d. Vilnius : [straipsnių rinkinys] = Proceedings of the 20th conference for junior researchers „Science – future of Lithuania“ Civil engineering and geodesy, 24 March, 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2017, p. 1-5. [M.kr.:T 004; T 010] [Aut.lankų sk.: 0.357]