Aleksandra Sokolova

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2019 - Radzevičienė Asta; Sokolova Aleksandra. Initiative for attracting international staff to higher education institution. Journal of Science and Technology – the University of Danang. Danang: The University of Danang. ISSN 1859-1531. vol. 17, no. 10.2 (2019), p. 26-31. [M.kr.:S 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]