Algis Pakalnis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Jasiūnienė Vilma; Pociūtė Gintarė; Vaitkus Audrius; Ratkevičiūtė Kornelija; Pakalnis Algis. Analysis and evaluation of trapezoidal speed humps and their impact on the driver. Baltic journal of road and bridge engineering. Riga: Riga Technical University. ISSN 1822-427X. vol. 13, iss. 2 (2018), p. 104-109. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Vaitkus Audrius; Čygas Donatas; Motiejūnas Algirdas; Pakalnis Algis; Miškinis Dainius. Improvement of road pavement maintenance models and technologies. Baltic journal of road and bridge engineering. Vilnius: Technika. ISSN 1822-427X. Vol. 11, no. 3 (2016), p. 242-249. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2010 - Šliupas Tomas; Bazaras Žilvinas; Gužys Andrius; Pakalnis Algis; Abukauskas N.. Evaluation of road safety measures using "before-after" methods on roads of Lithuania. Transport Means - 2010 : proceedings of the 14th international conference, October 21-22, 2010, Kaunas University of Technology, Lithuania / Kaunas University of Technology, IFTOMM National Committee of Lithuania, SAE Lithuanian Branch, The Division of Technical Sciences of Lithuanian Academy of Sciences, Klaipėda University, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-296X. 2010, p. 152-155. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2014 - Vaitkus Audrius; Vorobjovas Viktoras; Čygas Donatas; Pakalnis Algis. Soft asphalt pavement – solution for low-volume roads in changing climate and economy. Advanced materials research : Biological systems and materials. Chapter 2: Materials science and materials processing technology / edited by Changhui Liu. Zurich: Trans Tech Publications. ISSN 1022-6680. Vol. 934 (2014), p. 47-52. [M.kr.:T 002; T 003] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Periodiniuose ir vienkartiniuose leidiniuose

2016 - Cihackova Pavlina; Šernas Ovidijus; Pakalnis Algis; Vaitkus Audrius. Evaluation of the semi-rigid asphalt mix performance by mechanical approach. Автомобильные дороги и мосты: научно-технический журнал. Минск: РУП "БелдорНИИ". ISSN 2225-9082. 2016, No. 2(18), p. 36-40. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.357]
1999 - Puodžiukas Virgaudas; Dimaitis Mindaugas; Pakalnis Algis. Krintančio svorio deflektometro panaudojimas kelio dangų stiprumui įvertinti Lietuvoje. Transportas = Transport Engineering / Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. Vilnius: Technika. ISSN 1392-1533. T. 14, nr. 5 (1999), p. 215-219. [M.kr.:T 003] [Aut.lankų sk.: 0.357]