Deividas Rumšys

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Rumšys Deividas; Spudulis Edmundas; Bačinskas Darius; Kaklauskas Gintaris. Compressive strength and durability properties of structural lightweight concrete with fine expanded glass and/or clay aggregates. Materials. Basel: MDPI. vol. 11, iss. 12 (2018), p. 1-14. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 1.000]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Bačinskas Darius; Rimkus Arvydas; Rumšys Deividas; Meškėnas Adas; Bielinis Simas; Sokolov Aleksandr; Merkevičius Tomas. Structural analysis of GFRP truss bridge model. Procedia Engineering. Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 172 (2017), p. 68-74. [M.kr.:T 002; T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Rumšys Deividas; Bačinskas Darius; Spudulis Edmundas; Meškėnas Adas. Comparison of material properties of lightweight concrete with recycled polyethylene and expanded clay aggregates. Procedia Engineering. Modern Building Materials, Structures and Techniques, MBMST 2016. Amsterdam: Elsevier Ltd.. ISSN 1877-7058. Vol. 172 (2017), p. 937-944. [M.kr.:T 002; T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2015 - Rumšys Deividas; Bačinskas Darius; Gribniak Viktor; Kaklauskas Gintaris; Ramanauskas Regimantas; Augutis Juozas. Short-term deformation analysis of reinforced beams made of lightweight concrete. Mechanika 2015 : proceedings of the 20th international scientific conference, 23, 24 April, 2015, Kaunas University of Technology, Lithuania. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015. ISSN 1822-2951, p. 219-223. [M.kr.:T 002; T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2014 - Bačinskas Darius; Kamaitis Ipolitas Zenonas; Jatulis Donatas; Kilikevičius Artūras; Gudonis Eugenijus; Girdiušas Danielius; Tamulėnas Vytautas; Rumšys Deividas. Field load testing and structural evaluation of steel truss footbridge. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576409, p. [1-6]. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Pundinaitė-Barsteigienė Milda; Bačinskas Darius; Spudulis Edmundas; Rumšys Deividas. Šlakų, susidarančių deginant komunalines atliekas, naudojimas betono mišiniuose. Mokslas - Lietuvos ateitis : Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Science - Future of Lithuania : Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. Vol. 9, no. 5 (2017), p. 524-530. [M.kr.:T 002; T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2017 - Rumšys Deividas; Bačinskas Darius; Spudulis Edmundas. Lengvojo betono, pagaminto naudojant stiklo granulių užpildą, mechaninių savybių tyrimai. Mokslas - Lietuvos ateitis : Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Science - Future of Lithuania : Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. Vol. 9, no. 5 (2017), p. 500-506. [M.kr.:T 002; T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Rumšys Deividas; Bačinskas Darius; Spudulis Edmundas; Gudonis Eugenijus; Sokolov Aleksandr. Armuotojo lengvojo betono lenkiamųjų elementų eksperimentiniai ir teoriniai tyrimai. Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 6, Nr. 5 (2014), p. 480-487. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Kaklauskas Gintaris; Rumšys Deividas; Bačinskas Darius; Gribniak Viktor; NG Pui Lam. Serviceability analysis of reinforced lightweight aggregate concrete beams. Proceedings of Academicsera International Conference, Barcelona, Spain, 11th-12th May 2018. Bhubaneswar: IRAJ [International Institute of Engineers and Researchers], 2018. ISBN 9789387405189, p. 1-5. [M.kr.:T 002; T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Kaklauskas Gintaris; Lukoševičius Mindaugas; Bačinskas Darius; Rumšys Deividas. Lengvojo armuoto betono sijų atstumo tarp plyšių analizė. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Civilinė inžinerija ir geodezija, 2017 m. kovo 24 d. Vilnius : [straipsnių rinkinys] = Proceedings of the 20th conference for junior researchers „Science – future of Lithuania“ Civil engineering and geodesy, 24 March, 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2017, p. 1-5. [M.kr.:T 002; T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.357]
2017 - Pundinaitė-Barsteigienė Milda; Spudulis Edmundas; Bačinskas Darius; Rumšys Deividas. Betono ir armuoto betono su dugno pelenais savybių tyrimai. 20-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Civilinė inžinerija ir geodezija, 2017 m. kovo 24 d. Vilnius : [straipsnių rinkinys] = Proceedings of the 20th conference for junior researchers „Science – future of Lithuania“ Civil engineering and geodesy, 24 March, 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU, 2017. ISBN 9786094760167, p. 1-6. [M.kr.:T 002; T 004; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2014 - Rumšys Deividas. Trumpalaike apkrova veikiamų armuoto lengvojo betono sijų deformacijų analizė. 17-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Mokslas - Lietuvos ateitis" 2014 metų teminė konferencija "Statyba = Civil engneering", 2014 m. kovo 19-28 d. Vilnius: Technika, 2014. ISSN 2029-7149, p. [1-7]. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.500]
2014 - Bačinskas Darius; Kamaitis Ipolitas Zenonas; Jatulis Donatas; Kilikevičius Artūras; Gudonis Eugenijus; Girdiušas Danielius; Tamulėnas Vytautas; Rumšys Deividas. Field load testing and structural evaluation of steel truss footbridge. 9th International Conference "Environmental Engineering", May 22-23, 2014, Vilnius, Lithuania: selected papers CD. Vilnius: Technika, 2014. ISBN 9786094576904, p. [1-6]. [M.kr.:T 002; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Nerencenzuojamuose leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslo populiarinimo, meno ir kultūros leidiniuose

2019 - Bačinskas Darius; Rumšys Deividas. Lengvasis konstrukcinis betonas: šiuolaikinės taikymo perspektyvos transporto statiniuose. SA.lt. Statyba. Architektūra. Vilnius: UAB "Portalas SA.lt". ISSN 2538-8797. 2019, Nr. 2, p. 58-61. [M.kr.:T 002; T 008] [Aut.lankų sk.: 0.286]

Tezės

Kituose recenzuojamuose leidiniuose

2016 - Gudonis Eugenijus; Bačinskas Darius; Ng Pui Lam; Rumšys Deividas; Sokolov Aleksandr. Behaviour of normal and lightweight reinforced concrete tensile members subjected to sustained loading. Proceedings of The 20th Annual Conference of HKSTAM 2016. The 12th Shanghai - Hong Kong Forum on Mechanics and Its Application, April 9, 2016, Hong Kong University of Science and Technology. Hong Kong: HKSTAM, 2016, p. 56. [M.kr.:T 002; T 008; T 009] [Aut.lankų sk.: 0.071]

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2014 - Rumšys Deividas; Bačinskas Darius. Armuoto lengvojo betono tempiamosios zonos elgsenos analizė. Studentų moksliniai tyrimai 2013/2014 : konferencijos pranešimų santraukos, II dalis. Projekto "Studentų mokslinės veiklos skatinimas" leidinys. Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 2014. ISBN 9786094170867, p. 241-243. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]
2013 - Rumšys Deividas; Bačinskas Darius. Armuoto lengvojo betono sudėties eksperimentiniai ir teoriniai tyrimai. Studentų mokslinė praktika 2013 : konferencijos pranešimų santraukos, I dalis. Projekto "Studentų mokslinės veiklos skatinimas" leidinys. Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 2013. ISBN 978995561363, p. 232-234. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.214]

Kitos knygos ir jų dalys, disertacijos

2019 - Rumšys Deividas. Konstrukcinio armuoto lengvojo betono lenkiamųjų elementų deformacijų analizės modelis. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“, 2019. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.000]