Ilona Valantinaitė

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2018 - Adomaitytė Gintarė; Žilinskaitė-Vytienė Viktorija; Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Valantinaitė Ilona; Navickienė Vida. Shift of creativity concepts: from mysticism to modern approach. Filosofija, sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. t. 29, Nr. 3 (2018), p. 203-210. [M.kr.:H 001; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2017 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Žilinskaitė-Vytienė Viktorija; Valantinaitė Ilona. A three - dimensional aproach in education for sustainable future. Problemy ekorozwoju=Problems of sustainable development. Lublin: Politechnika Lubelska, Wydzial inzynierii srodowska. ISSN 1895-6912. Vol. 12, no. 1 (2017), p. 63-69. [M.kr.:S 007; S 008] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2016 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Valantinaitė Ilona. Professional purposefulness of the students of technologies education. Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 9th international scientific conference, 13th-14th May, 2016, LLU, Jelgava, Latvia. Vol. 9. Jelgava: Latvian University of Agriculture, 2016. ISSN 2255-8071, p. 247-254. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.571]
2016 - Valantinaitė Ilona; Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Dislere Vija. Dimension of consumer culture in verbal creativity expression of pre-service technology teachers in the Baltic countries: the field of electronics. Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 9th international scientific conference, 13th-14th May, 2016, LLU, Jelgava, Latvia. Vol. 9. Jelgava: Latvian University of Agriculture, 2016. ISSN 2255-8071, p. 174-186. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2015 - Valantinaitė Ilona. The third-year student’s creativity changes in applying virtual learning environment on Technology pedagogical studies process in Lithuania. Rural Environment. Education. Personality. (REEP) : proceedings of the 8th International scientific conference, Latvia University of Agriculture, Jelgava, 15th-16th May, 2015. Nr. 8. Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2015. ISBN 9789984481791, p. 283-291. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.643]
2015 - Valantinaitė Ilona. Creativity of trainee Technology teachers of the Baltic countries as readiness to educate learners meeting the needs of the labor market of the beginning of the 21st century. Society. Integration. Education : proceedings of the International scientific conference, May 22 nd-23 rd, 2015. Vol. I. Rezekne: Rēzeknes Augstskola, 2015. ISSN 2256-0629, p. 443-455. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.929]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2019 - Navickienė Vida; Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Valantinaitė Ilona; Žilinskaitė-Vytienė Viktorija. The relationship between communication and education through the creative personality of the teacher. Creativity studies. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2345-0479. vol. 12, iss. 1 (2019), p. 49-60. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2018 - Sederevičiūtė-Pačiauskienė Živilė; Adomaitytė Gintarė; Žilinskaitė-Vytienė Viktorija; Navickienė Vida; Valantinaitė Ilona. Communication of creativeness in business media. Creativity studies. Vilnius: VGTU Press. ISSN 2345-0479. vol. 11, iss. 1 (2018), p. 201-212. [M.kr.:S 008] [Aut.lankų sk.: 0.857]
2017 - Navickienė Vida; Salienė Vilija; Urnėžienė Emilija; Valantinaitė Ilona; Leonavičienė Vilma. Substantiation of need for educational competences of higher education lecturers: document analysis. Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-0340. T. 126, Nr. 2 (2017), p. 5-17. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 0.929]
2015 - Petrulionienė Vida; Valantinaitė Ilona. Nežymų intelekto sutrikimą turinčių mokinių kūrybinio originalumo neverbalinės raiškos pokyčiai technologijų pamokose. Pedagogika : mokslo darbai = Pedagogy : research papers. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-0340. T. 117, Nr. 1 (2015), p. 168-184. [M.kr.:S 007] [Aut.lankų sk.: 1.214]