Vilius Filotenkovas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Filotenkovas Vilius; Vaitkus Audrius. Transporto eismo zonų dangos konstrukcijos nesurištojo pagrindo sluoksnio pralaidumą vandeniui lemiančių veiksnių įvertinimas. Mokslas – Lietuvos ateitis: Aplinkos inžinerija – 2018 = Science – future of Lithuania: Environmental engineering - 2018. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. t. 10 (2018), p. 1-6. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2017 - Vorobjovas Viktoras; Šernas Ovidijus; Žilionienė Daiva; Šneideraitienė Lina; Filotenkovas Vilius. Evaluation of high-quality dolomite aggregate for asphalt wearing course. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-6. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]