Vilius Filotenkovas

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį

2019 - Filotenkovas Vilius; Vaitkus Audrius. Effect of compaction and hydraulic gradient on subbase layer permeability. Coatings. Basel: MDPI AG. ISSN 2079-6412. vol. 9, iss. 10 (2019), p. 1-11. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.786]

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Vorobjovas Viktoras; Šernas Ovidijus; Žilionienė Daiva; Šneideraitienė Lina; Filotenkovas Vilius. Evaluation of high-quality dolomite aggregate for asphalt wearing course. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-6. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2018 - Filotenkovas Vilius; Vaitkus Audrius. Transporto eismo zonų dangos konstrukcijos nesurištojo pagrindo sluoksnio pralaidumą vandeniui lemiančių veiksnių įvertinimas. Mokslas – Lietuvos ateitis: Aplinkos inžinerija – 2018 = Science – future of Lithuania: Environmental engineering - 2018. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. t. 10 (2018), p. 1-6. [M.kr.:T 002] [Aut.lankų sk.: 0.429]