Tomas Vilniškis

Mokslinių publikacijų sąrašas

Straipsniai

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose

2017 - Vilniškis Tomas; Januševičius Tomas. Research of different noise barriers efficiency at different temperature. 10th International conference "Environmental Engineering", 27-28 April 2017, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania. Vilnius: VGTU Press, 2017, p. 1-5. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.357]

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

2017 - Vilniškis Tomas; Januševičius Tomas. Stiklo vatos plokštėmis padengtų medinių ir metalinių konstrukcijų su kintama garso izoliacija eksperimentiniai tyrimai. 20-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminės konferencijos Aplinkos apsaugos inžinerija vykusios 2017 m. kovo 20 d. Vilniuje : straipsnių rinkinys = Proceedings of the 20th conference for junior researchers " Science - future of Lithuania" Environmental protection engineering 20 March 2017, Vilnius, Lithuania. Vilnius: Technika, 2017. ISSN 2029-7157, p. 151-156. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]
2016 - Vilniškis Tomas; Januševičius Tomas. Transporto sukeliamo triukšmo sklaidos Trakų mieste modeliavimas ir vertinimas. Mokslas - Lietuvos ateitis : Aplinkos apsaugos inžinerija = Science - Future of Lithuania : Environmental protection engineering. Vilnius: Technika. ISSN 2029-2341. T. 8, Nr. 4 (2016), p. 431-437. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.500]

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje

2018 - Vilniškis Tomas; Januševičius Tomas. Akustinių žaliuzių aerodinaminio pasipriešinimo modeliavimas. 21-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija "Aplinkos apsaugos inžinerija", 2018 m. kovo 20 d. Vilnius = Proceedings of the 21th Conference for Junior Researchers „Science – Future of Lithuania“ "Environmental protection engineering", 20 March 2018, Vilnius, Lithuania. Vilnius: VGTU leidykla Technika. ISSN 2029-7157. , art. no. aplinka.021, p. 137-142. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.429]

Tezės

Nerecenzuojamuose leidiniuose

2018 - Astrauskas Tomas; Vilniškis Tomas; Khrystoslavenko Olga; Januševičius Tomas; Grubliauskas Raimondas. Experimental research of acoustic louver sound insulation. 5th SAPEM 2017 Symposium on the Acoustics of Poro-Elastic Materials, December 6-7-8, 2017 Le Mans, France. 2018, p. 1. [M.kr.:T 004] [Aut.lankų sk.: 0.071]